Bakgrunn og aktiviteter

Worked as a RN with special competencies in psychiatry, coaching and family therapy in community care and special healthcare for many years. Master of Community Care and Health Promotion from Karlstad University in Sweden. The last years worked as a university college teacher in bachelor nurse education. As of today, PhD fellow at Centre for Care Research – Eastern Norway.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje. (2015) Gjennomføring av simuleringen. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Andfossen, Nina Beate; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Ødegården, Terje. (2015) Kort innføring i simuleringsmetodikk. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.

Rapport/avhandling