Bakgrunn og aktiviteter

Ingrid Schjølberg er dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Hun har doktorgrad i teknisk kybernetikk og er professor i marin kybernetikk. 

https://www.ntnu.no/blogger/ingrid-schjolberg-ie/

Bakgrunnn

2017-2019  Prodekan forskning og innovasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap

2014-2019  Direktør NTNU Havrom

2013-2014 Prosjektdirektør SFF Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

2002-2013 Forskningsleder/seniorforsker SINTEF IKT

1997-2001 Forsker SINTEF Energi

1996          PhD/Dr. ing Teknisk kybernetikk NTNU (NTH)

1992-1993 Forskningsassitent CERN, Geneve, Sveits

1991          MSc/Siv. ing teknisk kybernetikk NTNU (NTH)

Noen verv:

2019-          Styremedlem Akvaplan-niva AS

2017-          Styremedlem SINTEF Ocean AS

2017-          Styremedlem NIVA Norsk Institutt for Vannforskning

2016-2020  Styremedlem NTNU TTO AS

2015 -2017 Styremedlem WaterLinked AS

2014-2016  Styremedlem Inventas AS

2009-2013  Styremedlem MASKON AS

2019-          Styreleder NTNU CCIS og Norwegian Open AI lab (NAIL)

2006-2019   IEA - Hydrogen Implementing Agreement - Operating agent Task 23/33/39

Kronikker og blogg

https://www.ntnu.no/blogger/ingrid-schjolberg-ie/

Trygg eller uttrygg i en digital verden, Adresseavisen 6.september 2019

Sitt ikke stille i båten, Adresseavisen 10.april 2019

Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs, Adresseavisen 29.januar 2019

Mineralutvinning på havbunnen, Adresseavisen 26.mai 2018

Plastic - fantastic, Adresseavisen 4.mai 2018

Bevisstheten rundt havet øker, Agderposten, 16.august 2017

Havstrategier - mer enn ord, Sunnmørsposten, 2.mai 2017

Kollapser havet - kollapser kloden, Adresseavisen, 28.april 2017

Havet er veien til fremtiden, Agderposten, 19. august 2016

Robotene kommer, Forskningspolitikk, juni 2016

Ei båtlengd føre, Sunnmørsposten, 6.mai 2016

Så heldig vi er som har havet, Adressa, 6.mai 2015

Forskningsaktiviteter

Autonomi, automatisering, robotisering og effektiv drift. Problemstilling knyttet til subsea produksjon av  olje og gass og havbruk. Energi effektiv maritime transport. 

Uteksaminerte PhD kandidater:

Hoved-veileder: Erlend K. Jørgensen, Bård Nagy Stovner, Ole Alexander Eidsvik, Bent A. Haugaløkken, Stian S. Sandøy

Med-veileder: Jeevith Hedge, Serge Gale, Signe Moe, Eirik H. Henriksen

PhD kandidater (hovedveileder):

Martin Skaldebø, Lorenzo Balestra

Post docs:

Anastasios Lekkas, Mikkel C. Nielsen, Bent A. Haugaløkken, Albert Sans Muntadas

Gründer: 

searo.no

Patenter:

Well testing, patent no. 12791739.1-1605. World patent.

Method and apparatus for chisseling of butts, Norwegian patent 20121557.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner