Bakgrunn og aktiviteter

Ingrid Schjølberg er professor i marin teknikk og  prodekan for forskning og innovasjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Hun leder NTNUs strategiske tematiske satsning på hav.

Bakgrunnn

2013-2014 Prosjektdirektør SFF Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

2002-2013 Forskningsleder/seniorforsker SINTEF IKT

1997-2001 Forsker SINTEF Energi

1996          PhD/Dr. ing  teknisk kybernetikk NTNU (NTH)

1992-93    Forskningsassitent CERN, Geneve, Sveits

1991          MSc/Siv. ing teknisk kybernetikk NTNU (NTH)

Noen verv:

2017-          Styremedlem SINTEF Ocean

2017-          Styremedlem NIVA Norsk Institutt for Vannforskning

2016-          Styremedlem NTNU TTO AS

2015 -2017 Styremedlem WaterLinked AS

2014-2016  Styremedlem Inventas AS

2009-2013  Styremedlem MASKON AS

2007- 2013  Leder for ROBOTNOR

2006-2013   IEA - Hydrogen Implementing Agreement - Operating agent Task 23/33/39

Kronikker

Bevisstheten rundt havet øker, Agderposten, 16.august 2017

Havstrategier - mer enn ord, Sunnmørsposten, 2.mai 2017

Kollapser havet - kollapser kloden, Adresseavisen, 28.april 2017

Havet er veien til fremtiden, Agderposten, 19. august 2016

Robotene kommer, Forskningspolitikk, juni 2016

Ei båtlengd føre, Sunnmørsposten, 6.mai 2016

Så heldig vi er som har havet, Adressa, 6.mai 2015

Blogg

Trondheimsfjorden et utmerket testområde

Undervisning

TMR 4555 Underwater robotics for safe and autonomous operations

Forskningsaktiviteter

Fokus på autonomi, automatisering og robotisering i havrommet, olje og gass, hydrogen produksjon og akvakultur og vareproduksjon.

Petromaks 2 Next Generation Subsea IMR Operations   (NextGenIMR) (2014-18)

EU ECSEL JU Smart networking Underwater Robots in Cooperation SWARMS (2015-18)

Andre prosjekter: SFI Exposed, Reducing risk in aquaculture, FME MoZees, SEAVENTION (2018-21)

Uteksaminert PhD:

Hoved-veileder for: Erlend K. Jørgensen, Bård Nagy Stovner, Ole Alexander Eidsvik

Med-veilederm for: Jeevith Hedge, Serge Gale, Signe Moe. Eirik H. Henriksen

PhD kandidater (hovedveileder):

Stian S. Sandøy, Bent O. Arnesen, Martin Skaldebø

Post docs:

Mikkel C. Nielsen, Albert Sans Muntas, Krzysztof Jan Zieba

Medlem av styringskomitene for:  Arven etter Nansen, SFF CAGE, SFI Manufacturing, SFF Porelab, MiMAC, Subsea Valley, Norsk forening for undervanns mineraler

Patenter:

Well testing, patent no. 12791739.1-1605. World patent.

Method and apparatus for chisseling of butts, Norwegian patent 20121557.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner