Bakgrunn og aktiviteter

Dr. philos i medisin og mastergrad i ledelse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Skogseth, Haakon. (2011) Uvisshet som mulighet- om ledelse i kunnskapsorganisasjoner. 2011. ISBN 978-82-998600-0-0.

Rapport/avhandling

  • Skogseth, Haakon; Halgunset, Jostein; Larsson, Erik. (2007) Invasive properties of cancer- a treatment target?. 2007. ISBN 82-471-8209-2.
  • Skogseth, Haakon. (2001) Studier av plasminogenaktivator i celler fra human prostatakanser. 2001.