Bakgrunn og aktiviteter

Dr. philos i medisin og mastergrad i ledelse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Skogseth, Haakon. (2011) Uvisshet som mulighet- om ledelse i kunnskapsorganisasjoner. 2011. ISBN 978-82-998600-0-0.

Rapport/avhandling

  • Skogseth, Haakon; Halgunset, Jostein; Larsson, Erik. (2007) Invasive properties of cancer- a treatment target?. 2007. ISBN 82-471-8209-2.
  • Skogseth, Haakon. (2001) Studier av plasminogenaktivator i celler fra human prostatakanser. 2001.

Andre

  • Skogseth, Haakon. (2013) Forske på prostata? Kikk i fryseren!.
  • Bertilsson, Helena; Tessem, May-Britt; Skogseth, Haakon; Viset, Trond; Angelsen, Anders; Halgunset, Jostein. (2010) A new method to provide a fresh frozen prostate slice suitable for gene expression study and MR spectroscopy. ESUR, European Society of Urologic Research . ESUR; Vilnius. 2010-10-07 - 2010-10-10.
  • Bertilsson, Helena; Tessem, May-Britt; Gribbestad, Ingrid S; Skogseth, Haakon; Viset, Trond; Angelsen, Anders; Halgunset, Jostein. (2010) A new harvesting method to provide high quality prostate cancer tissue suitable for 1H HR MAS MR spectroscopy and gene expression. ISMRM ; Stockholm. 2010-05-01 - 2010-05-04.
  • Skogseth, Haakon. (2010) Kvalifikasjonsrammeverket. Kvalifikasjonsrammeverket . Haakon Skogseth; Rica Hell Stjørdal. 2010-12-12 - 2010-12-12.
  • Skogseth, Haakon. (2010) Regional forskningsbiobank Midt-Norge.
  • Tessem, May-Britt; Bertilsson, Helena; Angelsen, Anders; Skogseth, Haakon; Viset, Trond; Halgunset, Jostein. (2010) Combining metabolomics and transcriptomics using a new harvesting method for high quality prostate cancer tissues. ISMRM Workshop on Improving Cancer Treatment With Advanced MR . ISMRM; 2010-10-19 - 2010-10-22.