Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor og leder for herbariet ved NTNU Vitenskapsmuseet. Min stilling omfatter i hovedsak fire arbeidsområder: forskning, undervisning, botaniske samlinger og formidling

Forskning

Min forskning tar i stor grad utgangspunkt i moser, denne plantegruppen representer etterkommere fra de første plantene som erboret landjorda for omkring 475 millioner år siden og er den plantegruppen med høyest artsdiversitet nest etter dekkfrøede planter (blomsterplanter).

Mer om forskning under "Mosegruppa"

Faglig er mine viktigste interesseområdert:

 • Systematikk
 • Fylogeografi
 • Bevaringsbiologi

Oseanisk levermosematte med Herbertus sp. og Pleurozia purpurea

Undervisning

Jeg underviser på BI 1002 Faunistikk og Floristikk, hvor jeg er involvert i floristikkdelen. I tillegg veileder jeg master og PhD studenter.

Aktuelle tema for masteroppgaver:

 • Spredning av moser med elg (eksperiment)
 • Fylogeografi
 • Klimaeffekter på moser
 • Taksonomi, artsavgrensing og slektskap
 • Bevaringsbiologi, sjeldne og trua arter
 • Karbonfangst ved resturering av myr (høgmyr)

Botaniske samlinger

De botaniske samlingene ved herbarium TRH består av omkring 0,5 million objekter innenfor karplanter, moser, alger, sopp og lav.

De botaniske samlingene er viktige både i forbindelse med forskning innen biosystematikk  og som arkiv som kan si noe om endringer i naturen.

Formidling

Formidling utgjør en liten del av den totale aktiviteten til forskere ved Vitenskapsmuseet, men det er denne biten skiller oss fra mange andre forskere ved NTNU. Vi skal aktualliser og formidle forskningen gjennom bl.a. utstillinger, foredrag og ekskursjoner.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

 • Meleshko, Olena; Martin, Michael David; Korneliussen, Thorfinn Sand; Schröck, Christian; Lamkowski, Paul; Schmutz, Jeremy; Healey, Adam; Piatkowski, Bryan T; Shaw, A. Jonathan; Weston, David J; Flatberg, Kjell Ivar; Szövényi, Péter; Hassel, Kristian; Stenøien, Hans K.. (2021) Extensive genome-wide phylogenetic discordance is due to incomplete lineage sorting and not ongoing introgression in a rapidly radiated bryophyte genus. Molecular Biology and Evolution (MBE). vol. 38 (7).
 • Söderström, Lars; Konstantinova, Nadezhda A; Hagborg, Anders; Prestø, Tommy; Hassel, Kristian; von Konrat, Matt. (2021) Land of retreating glaciers – checklist of liverworts on Svalbard. Arctoa: A Journal of Briology. vol. 30.
 • Stevens, Lawrence E.; Aly, Anwar A.; Arpin, Sarah M.; Apostolova, Iva; Ashley, Gail M.; Barba, Paulo Quadri; Barqúin, Jose; Beauger, Aude; Benaabidate, Lachen; Bhat, Sami Ullah; Bouchaou, Lhoussaine; Cantonati, Marco; Carroll, Teresa M.; Death, Russell; Dwire, Kathleen A.; Felippe, Miguel Fernandes; Fensham, Roderick J.; Fryar, Alan E.; Pascual i Garsaball, Roger; Gjoni, Vojsava; Glazier, Douglas, S.; Goldscheider, Nico; Gurrieri, Joseph T.; Gudmundsdottir, Ragnhildur; Guzman, Atzalan Rodriguez; Hájek, Michal; Hassel, Kristian; Heartsill-Scalley, Tamara; Solé i Herce, Jaume; Hinterlang, Dirk; Holway, Joseph H.; Ilmonen, Jari; Jenness, Jeffrey; Kapfer, Jutta; Karaouzas, Ioannis; Knight, Robert L.; Kreiling, Agnes-Katharina; Lameli, Christian Herrera; Ledbetter, Jeri D.; Levine, Nataly; Lyons, Melinda D.; Mace, Robert E.; Mentzafou, Angeliki; Marle, Pierre; Moosdorf, NIls; Norton, Monica K.; Pentecost, Allan; Pérez, Guillermo Garcia; Perla, Bianca; Skaalsveen, Kamilla; Voldoire, Olivier. (2021) The Ecological Integrity of Spring Ecosystems: A Global Review. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences.

2020

2019

 • Hodgetts, Nick; Cálix, Marta; Englefield, Eve; Fettes, Nicholas; García Criado, M.; Patin, Lea; Nieto, Ana; Bergamini, Ariel; Bisang, Irene; Baisheva, Elvira; Campisi, Patrizio; Cogoni, A; Hallingbäck, Tomas; Konstantinova, Nadya A.; Lochhart, Neil; Sabovljevic, Marko; Schnyder, Norbert; Schröck, Christian; Sérgio, Cecília; Sim-Sim, Manuela; Vrba, Jaroslav; Ferreira, Catarina C.; Afonina, Olga M.; Blockeel, T.L.; Blom, Hans H.; Caspari, Steffen; Gabriel, Rosalina; Garcia, Cesar; Garilleti, Ricardo; González Mancebo, J; Goldberg, Irina; Hedenäs, Lars; Holyoak, David T.; Hugonnot, Vincent; Huttunen, Sanna; Ignatov, Mikhail S.; Ignatova, Elena A.; Infante, Marta; Juutinen, Riikka; Kiebacher, Thomas; Köckinger, Heribert; Kucera, Jan; Lönnell, Niklas; Lüth, Michael; Martins, Anabela; Maslovsky, Oleg; Papp, Beata; Porley, Ron; Rothero, Gordon; Söderström, Lars; Ştefǎnuţ, Sorin; Syrjänen, Kimmo; Untereiner, Alain; Vána, Jíri; Vanderpoorten, Alain; Vellak, Kai; Aleffi, Michele; Bates, J. W.; Bell, Neil; Brugués, Montserrat; Cronberg, Nils; Denyer, Jo; Duckett, J.G.; During, Heinjo; Enroth, Johannes; Fedosov, Vladimir E.; Flatberg, Kjell Ivar; Ganeva, Anna; Gorski, Piotr; Gunnarsson, Urban; Hassel, Kristian; Hespanhol, Helena; Hill, Mark O.; Hodd, Rory; Hylander, Kristoffer; Ingerpuu, Nele; Laaka-Lindberg, Sanna; Lara, Francisco; Mazimpaka, Vicente; Mežaka, Anna; Müller, Frank; Orgaz, Jose David; Patiño, Jairo; Pilkington, Sharon; Puche, Felisa; Ros, Rosa Maria; Rumsey, Fred; Segarra-Moragues, José Gabriel; Séneca, Ana; Stebel, Adam; Virtanen, Risto; Weibull, Henrik; Wilbraham, Jo; Zarnowiec, Jan. (2019) A miniature world in decline: European Red List of Mosses, Liverworts and Hornworts. International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2019. ISBN 978-2-8317-1993-1.
 • Jeong, So Young; Won, Boo Yeon; Hassel, Kristian; Cho, Tae Oh. (2019) Revision of Phymatolithon purpureum (Hapalidiales, Rhodophyta) based on ultrastructural and molecular data. European journal of phycology. vol. 54 (3).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Hassel, Kristian; Aguero, Blanka; Temsch, Eva M.; Afonina, Olga M.; Shaw, A. Jonathan; Stenøien, Hans K.; Flatberg, Kjell Ivar. (2019) Sphagnum Xlydiae, the first allotriploid peatmoss in the northern hemisphere. The Bryologist. vol. 122 (1).
 • Meleshko, Olena; Martin, Michael David; Szövényi, Péter; Stenøien, Hans K.; Hassel, Kristian. (2019) Speciation with gene flow in peatmosses - using whole genome sequencing to explore gene flow within and among species. The Bryological Times. vol. 149.
 • Ross, Louise C.; Speed, James David Mervyn; Øien, Dag-Inge; Grygoruk, Mateusz; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2019) Can mowing restore boreal rich-fen vegetation in the face of climate change?. PLOS ONE. vol. 14 (2).
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth. (2019) Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. vol. 21 (10).
 • Yousefi, Narjes; Mikulášková, Eva; Stenøien, Hans K.; Flatberg, Kjell Ivar; Košuthová, Alica; Hájek, Michal; Hassel, Kristian. (2019) Genetic and morphological variation in the circumpolar distribution range of Sphagnum warnstorfii: indications of vicariant divergence in a common peatmoss. Botanical journal of the Linnean Society. vol. 189 (4).

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars. (2011) Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler. 2011. ISBN 978-82-426-2281-5. NINA rapport (696).
 • Holien, Håkon; Hassel, Kristian; Brandrud, Tor Erik. (2011) Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag III. 2011. ISBN 978-82-7126-922-7. Rapport (1).
 • Kjærstad, Gaute; Bergan, Morten Andre; Hassel, Kristian; Thingstad, Per Gustav; Aanes, Karl Jan; Arnekleiv, Jo Vegar. (2011) Biologiske og vannkjemiske undersøkelser i forbindelse med planlagt rassikring av Hofstadelva, Stjørdal. 2011. Notat (Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling) (7).
 • Lyngstad, Anders; Hassel, Kristian. (2011) Naturindeks på fjell. Overvåkingsfelt for fjellfiltmose Aulacomnium turgidum og fjellgittermose Cinclidium arcticum på Midtre Knutshøa, Oppdal kommune. 2011. ISBN 978-82-7126-921-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (3).
 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Stenøien, Hans K.; Shaw, A. J.; Shaw, B; Hassel, Kristian; Gunnarsson, U. (2011) North American origin and recent European establishments of the amphi-Atlantic peat moss Sphagnum angermanicum. Evolution. vol. 65 (4).

2010

 • Hassel, Kristian; Blom, Hans H.; Flatberg, Kjell Ivar; Halvorsen, Rune; Johnsen, Jon Inge. (2010) Moser Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.
 • Flatberg, Kjell Ivar; Hassel, Kristian; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2010) Huldretorvmose Sphagnum wulfianum i Norge, med spesiell omtale av en forekomst på Trøndelagskysten :. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 68 (3).
 • Hassel, Kristian. (2010) Mosefloraen på Ladehalvøya, Trondheim kommune. 2010. ISBN 978-82-7126-901-2. Rapport (4).
 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon. (2010) Kartlegging av kalkskog i Steinkjer og Snåsa, Nord-Trøndelag. 2010. ISBN 978-82-7126-903-6. Rapport (6).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2010) Fra østkyst til vestkyst på Grønland med mose i lupen. Medlemsmøte i foreningen . Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen; Trondheim. 2010-12-06 - 2010-12-06.
 • Holien, Håkon; Hassel, Kristian. (2010) Botanisk kartlegging i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. 2010. ISBN 9788271269029.
 • Jordal, John Bjarne; Hassel, Kristian. (2010) The rare liverwort Scapania nimbosa – new knowledge about distribution and ecology in Norway. Lindbergia. vol. 33.
 • Segreto, Rossana; Hassel, Kristian; Bardal, Renate Kvernberg; Stenøien, Hans K.. (2010) Desiccation tolerance and natural cold acclimation allow cryopreservation of bryophytes without pretreatment or use of cryoprotectants. The Bryologist. vol. 113 (4).

2009

 • Moen, Asbjørn; Dolmen, Dag; Hassel, Kristian; Ødegaard, Frode. (2009) Myr, kilde og flommark - Miljøforhold og påvirkninger på rødlistearter. 2009. ISBN 978-82-92838-25-9.
 • Eivindsen, Tove; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2009) Moser som klimavarsler. forskning.no [Internett]. 2009-09-30.
 • Hassel, Kristian. (2009) Kartlegging og overvåking av barkhårstjerne Syntrichia virescens i Trondheim kommune. 2009. ISBN 978-82-7126-824-4. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (3).
 • Hassel, Kristian. (2009) Mosefloraen på ytre deler av Byneset, Trondheim koomune. 2009. ISBN 978-82-7126-820-6. Rapport (3).
 • Hassel, Kristian. (2009) Overvåking av fakkeltvebladmose Scapania apiculata ved Grytbakk i Rindal kommune. 2009. ISBN 978-82-7126-822-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Brandrud, Tor Erik. (2009) Kartlegging av kalkskog i Steinkjer og Snåsa kommuner i Nord-Trøndelag. 2009. ISBN 978-82-7126-823-7. Rapport (4).

2008

2007

 • Austrheim, Gunnar; Mysterud, Atle; Hassel, Kristian; Evju, Marianne; Økland, Rune Halvorsen; Økland, Rune Halvorsen. (2007) Interactions between sheep, rodents, graminoids, and bryophytes in an oceanic alpine ecosystem of low productivity. Écoscience. vol. 14 (2).

2006

2005

 • Austrheim, Gunnar; Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Lindgren, Synøve; Mysterud, Atle. (2005) Effekter av sauebeite på planter i Hol, Buskerud. Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet: korttidseffekter.
 • Austrheim, Gunnar; Hassel, Kristian; Mysterud, Atle. (2005) The role of life history traits for bryophyte community patterns in two contrasting alpine regions. The Bryologist. vol. 108 (2).
 • Gaarder, Geir; Hassel, Kristian. (2005) Torntvebladmose Scapania nimbosa gjennfunnet i Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 63.
 • Gunnarsson, Urban; Hassel, Kristian; Söderström, Lars. (2005) Genetic structure of the endangered peat moss Sphagnum angermanicum in Sweden: a result of historic or contemporary processes?. The Bryologist. vol. 108.
 • Hassel, Kristian; Jordal, John Bjarne; Ropstad, Erlend. (2005) Mikroskopisk sjeldenhet. Opp [Avis]. 2005-08-04.
 • Hassel, Kristian; Pedersen, Bård; Söderström, Lars. (2005) Age and size at maturity in mountain and lowland populations of the expanding moss Pogonatum dentatum. Plant Ecology. vol. 179.
 • Hassel, Kristian; Pedersen, Bård; Söderström, Lars. (2005) Changes in life-history traits in an expanding moss species: phenotypic plasticity or genetic differentiation? A reciprocal transplantation experiment with Pogonatum dentatum. Ecography. vol. 28.
 • Hassel, Kristian; Söderström, Lars. (2005) The expansion of the alien mosses Orthodontium lineare and Campylopus introflexus in Britain and continental Europe. Journal of the Hattori Botanical Laboratory. vol. 97.
 • Hassel, Kristian; Såstad, Sigurd M.; Gunnarsson, Urban; Söderström, Lars. (2005) Genetic variation and structure in the expanding moss Pogonatum dentatum in its area of origin and in a recently colonised area. American Journal of Botany. vol. 92.

2003

 • Hassel, Kristian. (2003) Acaulon mediterraneum Limpr. confirmed for Norway, with remarks on the redlisted A. muticum (Hedw.) Müll. Hal. Lindbergia. vol. 28.
 • Hassel, Kristian; Söderström, Lars. (2003) Life history variation of Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. in contrasting habitats. Journal of the Hattori Botanical Laboratory. vol. 93.

2002

 • Blom, Hans H.; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2002) Moser. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport.
 • Hassel, Kristian. (2002) Skjoldblad, Hydrocotyle vulgaris funnet i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 60 (2).

2001

 • Blom, Hans H.; Gaarder, Geir; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2001) Mer om grønnsko Buxbaumia viridis i Norge - hvor godt kjenner vi dens økologi og utbredelse?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 59 (1).
 • Hassel, Kristian; Bratt, Lennart. (2001) Scapania glaucocephala (Taylor) Austin in Scandinavia. Lindbergia. vol. 26.

2000

1999

 • Hassel, Kristian; Gaarder, Geir. (1999) Grønnsko Buxbaumia viridis: nyfunn, utbredelse og status i Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 57.
 • Hassel, Kristian; Söderström, Lars. (1999) Spore germination in the laboratory and spore establishment in the field in Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. Lindbergia. vol. 5.

1998

 • Hassel, Kristian; Løe, Geir. (1998) To nye funn av den rødlista levermosen fossegrimemose Herbertus stramineus. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. vol. 56.
 • Hassel, Kristian; Söderström, Lars. (1998) The presence of Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. in roadside diapsore banks in Sweden. Lindbergia.
 • Söderström, Lars; Abolina, Austra; Blom, Hans H; Damsholt, Kell; Enroth, Johannes; Fagerstén, Reino; Frisvoll, Arne A.; Haapasaari, Matti; Hassel, Kristian; Hedenäs, Lars; Heegaard, Einar; m, fl. (1998) Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. ..

1997