Bakgrunn og aktiviteter

Dorthe Stensvold er forsker ved K.G Jebsen-Senter for Hjertetrening, Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske Fakultet, NTNU. Hun har hovedfag i Exercise Physiology fra Københavns Universitet, og en doktorgrad i klinisk medisin fra NTNU. 

Stensvold er prosjektleder for Generasjon 100, og forsker på effekten av utholdenhetstrening på morbiditet og mortalitet hos eldre. Hun har tidligere forsket på hvordan trening kan erstatte medisin hos folk som har metabolsk syndrom.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner