Bakgrunn og aktiviteter

Professor innenfor tema treningsmedisin, med et spesielt fokus på aldring og helse. Jeg er prosjektleder for Generasjon 100 studien (ntnu.no/cerg/generasjon100), som er et pågående forskningsprosjekt som ser på betydningen av fysisk aktivitet for en sunn og aktiv aldring. 

Jeg er fagenhetsleder for gruppen Trening, Sirkulasjon og Respirasjon ved ISB, og nestleder for forskningsgruppa Cardiac Exercise Research Group (CERG). 

Utdannelse:

  • Hovedfag i Exercise Physiology fra Københavns Universitet
  • PhD i Klinisk medisin, NTNU, Trondheim 

Undervisning:

  • Master’s degree in Physical activity and health, NTNU
  • Master i klinisk helsevitenskap, NTNU
  • Medisinstudiet, NTNU

Forskningsfelt

  • Treningsfysiologi
  • Aldring
  • Utholdenhetstrening
  • Forebygging av livsstilssykdommer

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner