Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2018) Matemagisk 7A Parallell grunnbok. Aschehoug & Co. 2018. ISBN 9788203404603.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2017) Matemagisk 5A Parallell grunnbok. Aschehoug & Co. 2017. ISBN 9788203403422.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2017) Matemagisk 5B Parallell grunnbok. Aschehoug & Co. 2017. ISBN 9788203404344.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2017) Matemagisk 6A Parallell grunnbok. Aschehoug & Co. 2017. ISBN 9788203403439.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2017) Matemagisk 6B Parallell grunnbok. Aschehoug & Co. 2017. ISBN 978-82-03-40437-5.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2017) Matemagisk 7B Parallell grunnbok. Aschehoug & Co. 2017. ISBN 9788203404627.
 • Bjerke, Annette Hessen; Eriksen, Elisabeta; Svingen, Olaug Ellen Lona; Kroknes, Tom-Erik; Anker-Nilssen, Merethe. (2016) Matemagisk 6B Oppgavebok. Aschehoug & Co. 2016. ISBN 978-82-03-34449-7.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2015) Matemagisk 5B Lærerveiledning. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344541.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2015) Matemagisk 5B Oppgavebok. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344473.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona; Anker-Nilssen, Merethe. (2015) Matemagisk 6A Grunnbok. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344428.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona; Anker-Nilssen, Merethe. (2015) Matemagisk 6A Lærerveiledning. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344558.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona; Anker-Nilssen, Merethe. (2015) Matemagisk 6A Oppgavebok. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344480.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona; Anker-Nilssen, Merethe. (2015) Matemagisk 6B Grunnbok. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344435.
 • Bjerke, Annette Hessen; Kroknes, Tom-Erik; Svingen, Olaug Ellen Lona; Anker-Nilssen, Merethe. (2015) Matemagisk 6B Lærerveiledning. Aschehoug & Co. 2015. ISBN 9788203344565.

Del av bok/rapport

 • Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein; Kristensen, Tor Espen; Spurkland, Simen; Valbekmo, Ingunn; Brede Vig, Hanne; Fagernæs, Merethe; Kongelf, Tom Rune. (2018) Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremiddel i matematikk. Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk.

Rapport/avhandling

 • Svingen, Olaug Ellen Lona; Gilje, Øystein. (2018) Kunnskapsgrunnlag for kvalitetskriterium for læremidler i matematikk. 2018.
 • Dalvang, Tone; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Svingen, Olaug Ellen Lona. (2016) Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk. 2016.