Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder: Seksuell trakassering, sosial utestenging, sjalusi og tilgivelse, seksuell anger, mistolkning av seksuelle signaler, konflikter og vold i nære relasjoner, mobbing, antisosial og aggressiv atferd.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen; Grøntvedt, Trond Viggo. (2016) En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. 2016. ISBN 978-82-8094-020-9.