Bakgrunn og aktiviteter

Eg jobbar som postdoktor tilknytta Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN ) og Senter for berekraftige energistudier (FME CenSES). Prosjektet handlar om rollen til "prosumentar" og nye former for energibruk i lågenergibygg og områder. Eg har eit internasjonal perspektiv, og samanliknar "prosumentar" i urbane bustader/områder i Noreg og Kina.

Tidlegare har eg, saman med seniorforskar Ruth Woods (SINTEF), forska på korleis nullutlsleppsbygget "Living Lab" blir brukt av ulike grupper menneske. Living Lab, som står ved Perleporten på Gløshaugen, er ein einebustad som er bygt for å demonstrere korleis eit CO2-nøytralt bygg kan bli realisert i norsk klima. Bygget er designa for å utføre eksperimentelle undersøkingar på ulike nivå, slik som tekniske og energimessige utfordringar, eller samspelet mellom brukarar og lavenergibygg.

I 2015 forsvarte eg avhandlinga med tittelen 'Chinese Renewable Struggles. Innovation, the Arts of the State and Offshore Wind Technology'. Doktorgradsprosjektet har eit teknologi-, innovasjon- og samfunnsperspektiv, og undersøker korleis havvindindustrien i Kina utviklar seg, korleis kinesiske aktørar lærer frå vestlege aktørar, og kva rolle dei kinesiske myndigheitene speler i industriutbygging og innovasjon.

Faglige interesser

 • Innovasjon
 • Sustainability transitions
 • Forbruk
 • Energibruk
 • Fornybar energi
 • Vindkraft - offshore og onshore
 • Kina
 • Delingsøkonomi

Bakgrunn

B.A. i Internasjonale Studier, Universitetet i Oslo (2009)
Tittel på oppgåva: "Kaffi, konkurranse og koloni - Ei samanlikning av den økonomiske utviklinga til Costa Rica og Nicaragua"

B.A i Historie, Universitetet i Oslo (2011)
Tittel på oppgåva: "Nyttig kunnskap i aust og vest - Kan omgrepet nyttig kunnskap gjere oss klokare på globalhistorie?"

M.Phil. i Culture, Environment and Sustainability (2012)
Tittel på oppgåva: "The Growth of a Green Industry - Wind Turbines and Innovation in China"
Link: https://www.duo.uio.no/handle/123456789/32635

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Efstathiou, Sophia; Korsnes, Marius; Gabrielsen, Ane Møller; Finstad, Terje; Giæver, Fay; Driessen, Clemens; Hansen, Arve; Wethal, Ulrikke Bryn. (2019) lnvestigating the elasticity of meat consumption for climate mitigation: 4Rs for responsible meat use. Sustainable governance and management of food systems.
 • Korsnes, Marius. (2016) Kina tar vinden i bruk. Kinas grønne revolusjon. Hva skjer på klima- og energifeltet i Kina - og hvorfor?.
 • Woods, Ruth; Berker, Thomas; Korsnes, Marius. (2016) Making a home in Living Lab: the limitations and potentials associated with living in a research laboratory. Proceedings of the Demand Centre Conference 2016 [online articles].

Rapport/avhandling