Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er museolog og arkeolog og har vært ansatt ved Seksjon for samfunnsfagene og studieretningen "Arkiv- og samlingsforvaltning" ved NTNUs Institutt for lærerutdanning siden høsten 2016. Der underviser jeg i museologi, med vekt på hvordan museene som samfunnsinstitusjoner møter utfordringer og muligheter som følger med kravene til digitalisering av sektoren spesielt, og endringsprosesser i samfunnet generelt. Hvordan settes museenes autoritet i spill når samlinger, arkiver og et mangfold av kunnskaper tilgjengeliggjøres digitalt, til fritt bruk og vilkårlig kontekstualisering? Hvilke nye fortellinger må museene formidle når konteksten rundt dem ikke handler om nasjonsbygging og felles natur- og kulturarv, men i stadig større grad om globalisering, kulturmangfold, sosial ulikhet, digitalisering, new public management, medialisering og demokratisk medborgerskap?

Tidligere utdanning/arbeidserfaring:

I perioden 2003-2016 var jeg ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseet som arkeolog. Herfra har jeg med meg variert arbeidserfaring som feltarkeolog på ulike utgravingsprosjekter, flere års erfaring med katalogisering, revisjon og digitalisering av museets arkeologiske samling, og med formidlingsarbeid i flere utstillingsprosjekter og andre publikumsaktiviteter. Jeg er utdannet arkeolog (hovedfag i 2003) med en fagkrets innenfor kulturstudier (sosialantropologi, medievitenskap og kulturvern/kulturformidling).

Ph.D.-prosjektet mitt i museologi het "Saker som beveger. NTNU Vitenskapsmuseet: Et universitetsmuseum som kategori, arbeidssted og formidlingssted" (NTNU, 2020). Der undersøkte jeg de norske universitetsmuseenes samfunnsrolle i et historisk perspektiv og et samtidsperspektiv. Disse museene er tradisjonsrike vitenskapelige museer (etablert i løpet av 1800-tallet) med robuste relasjoner til opplysningstidens dannelsesideal og modernitetens vitenskapsideal. Ved universitetsmuseene er forskning en sentral del av virksomheten, men også et "utstillingsobjekt" med forbindelser til vitenskapsdisipliner og akademia, og til samfunnet utenfor. Jeg har undersøkt universitetsmuseenes hybriditet som et sted og en formidlingsinstitusjon i et nettverk av mennesker, materielle ting og ulike kunnskapskulturer, der den seriøse fagdiskursen fra FoU-feltet hører hjemme sammen med både engler, vikingsverd, klimakrise, amatørblogger og medietreningskurs.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Jørgensen, Guro. (2019) Visitor dialogue and participation as knowledge generating practices in exhibition work: What can museum experts learn from it?. Exhibitions as Research - Experimental Methods in Museums.

2015

 • Jørgensen, Guro. (2015) Same old clothes for the emperor? Reflections on public participation and changing authorities at the NTNU University Museum in Norway. Co – 33 Nordic Ethnology and Folklore Conference . The Saxo Institute, University of Copenhagen; København. 2015-08-18 - 2015-08-23.

2014

 • Jørgensen, Guro. (2014) Exhibition as Laboratory. Reflections on "learning by doing" in a multidisciplinary exhibition project. Exhibition as Research . Koloniseringsprosjektet, Peter Bjerregaard, KHM, UiO; Kulturhistorisk Museum, Oslo. 2014-11-20 - 2014-11-21.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Hvem skal ut? Fremmed natur og fremmed kultur. Familiesøndag på NTNU Vitenskapsmuseet. Aktivitetsdag med miniforedrag og verkstedaktiviteter. Familiesøndag ved NTNU Vitenskapsmuseet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Guro Jørgensen; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-19.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Tverrfaglighets-workshop 21. – 22. juni 2014.
 • Jørgensen, Guro. (2014) Vilkårene for vitenskap og vitenskapsformidling ved universitetsmuseene. Formidling som kunnskapsgenererende virksomhet: Tverrfaglighet . Peter Bjerregaard og Guro Jørgensen; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-06-25 - 2014-06-26.
 • Jørgensen, Guro; Rosvold, Jørgen; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hvem skal ut? En workshop om dyr på rødlista og svartlista. NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-07-01.
 • Jørgensen, Guro; Rosvold, Jørgen; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hvem skal ut? En workshop om dyr på rødlista og svartlista. NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseets Sommerskole 2014; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-06-24.
 • Jørgensen, Guro; Stenvik, Lars Fredrik; Alsli, Lise Mariann B.; Pedersen, Solbjørg. (2014) Hva skulle vi gjort uten jern? Workshop med deltakere på NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole 2014. NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-06-23.
 • Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten. (2014) Koloniseringsprosjektet ved NTNU Vitenskapsmuseet. November 2014: Første fase er over, neste fase begynner... Kvikklunsj . Tove Eivindsen, NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2014-11-27.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Rosvold, Jørgen; Stenøien, Hans K.; Stenvik, Lars Fredrik. (2014) Hvem skal ut? Fremmed natur, fremmed kultur. Prøverom for en kommende utstilling. Postere, objekter, aktiviteter. Koloniseringsprosjektet [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2014-07-10 - 2014-12-01.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Skavhaug, Ragnhild Sirum. (2014) KAMPEN FOR TILVÆRELSEN:Vil ditt fantasidyr overleve eller bli fortrengt? Kreativt koloniseringsspill.[Forskning i fellesskap - Delprosjekt formidling som kunnskapsgenererende virksomhet]. Testing av spill med 5-åringer fra Midtbyen barnehage. [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2014-09-25.

2013

 • Jørgensen, Guro. (2013) Makt til å påvirke? Arkeologi og museum. Norsk Arkeologimøte 2013 . Norsk Arkeologimøte (NAM); Tromsø. 2013-11-07 - 2014-01-09.
 • Jørgensen, Guro; Thingvold, Camilla Tjønn. (2013) Fra sans og samling - om utstillingen ved NTNU Vitenskapsmuseet der folk flest er invitert til å vise fram sine samlinger. Innslag i programmet "Kveldsåpent", NRK P1. NRK P1, Kveldsåpent [Radio]. 2013-01-02.

2012

 • Furberg, Kristoffer; Jørgensen, Guro. (2012) "Fra sans og samling - utstillingsåpning ved NTNU Vitenskapsmuseet". Nyhetsinnslag på NRK Midt-nytt. NRK Midt-nytt [TV]. 2012-10-18.
 • Jørgensen, Guro. (2012) Med sans for samling. Spor.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Tørhaug, Pia. (2012) "Fra sans og samling. Ny utstilling ved NTNU Vitenskapsmuseet". Innslag i God Morgen Trøndelag og God Ettermiddag Trøndelag. NTK P1 [Radio]. 2012-10-30.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit; Risvaag, Jon Anders; Fremstad, Eli; Prestø, Tommy; Stalsberg, Anne; Sandbakk, Elin; Gätzschmann, Per; Cyvin, Øylov Emma. (2012) Afghanistan - Norge, NTNU Vitenskapsmuseets supplement. Lokalt bidrag til vandreutstillingen Afghanistan, den gjemte historien [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2012-05-10 - 2012-10-02.
 • Sylvester, Morten; Jørgensen, Guro; Risvaag, Jon Anders; Sandbakk, Elin; Sørumgård, Marit; Hojem, Åge; Fastner, Jørgen; Bakken, Torkild; Cyvin, Øylov Emma; Thingstad, Britt Eli; Fremstad, Eli; Rosvold, Jørgen; Hårsaker, Karstein; Aagaard, Kaare. (2012) Fra sans og samling. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-10-11 - 2013-05-01.
 • Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Sandbakk, Elin. (2012) Fra sans og samling. Rapport med planer, dreiebok, faglig innhold og tekster til utstilling ved Vitenskapsmuseet. 2012.

2011

2010

 • Eivindsen, Tove; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro; Alsli, Lise M Bolstad; Rosvold, Jørgen; Fretheim, Silje Elisabeth; Breivik, Heidi. (2010) Vitenwiki. Vitenwiki - pilotprosjekt [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-10-25 - 2010-11-15.
 • Jørgensen, Guro. (2010) Digital dialogue between the museum and it`s public. Disseminating the Past into the Present . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2010-10-22.
 • Jørgensen, Guro. (2010) Menneskets røtter og føtter. NTNU Vitenskapsmuseets webside.
 • Jørgensen, Guro; Ekrem, Torbjørn; Stenøien, Hans K.; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Rokne, Arnfinn Stendahl; Romulslie, Rita Irene; Jahnsen, Eirik; Airola, Leena Aulikki. (2010) Slektstreff. KUNNSKAPSLARM 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; NTNU Vitenskapsmuseet. 2010-03-12.
 • Jørgensen, Guro; Sørumgård, Marit. (2010) Jubileumsutstillingen, Kunnskapsbyen Trondheim 250 år. NRK Trøndelag [Radio]. 2010-04-08.
 • Landsverk, Johanne; Jørgensen, Guro. (2010) Museumsrevolusjonen. Forskerforum - tidsskrift for forskerforbundet [Avis]. 2010-12-01.
 • NRK, Trøndelag; Jørgensen, Guro; Steffensen, Morten. (2010) Innslag om den nyåpnede jubileumsutstillingen KUNNSKAPSLARM 2010 ved NTNU Vitenskapsmuseet. NRK Trøndelag, ettermiddagssending [Radio]. 2010-03-15.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Pedersen, Solbjørg; Jørgensen, Guro. (2010) SOMMERLARM 2010 - Sommerskole for forskerspirer ved NTNU Vitenskapsmuseet. Sommerskole for forskerspirer [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for formidling; NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2010-06-21 - 2010-07-02.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle. (2010) Kunnskapslarm. Dreiebok for delutstillingen 1760 - vitenskap i verdens utkant. 2010.
 • Steffensen, Morten; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Thingstad, Britt Eli; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare; Johansen, Stein Olle; Alm, Ellen; Perlik, Dusan; Fastner, Jørgen; Airola, Leena Aulikki; Pawel, Daniela; Randerz, Ellen L.Wijgård; Geisler, Ivonne; Perlikova, Zdenka. (2010) 1760 - Vitenskap i verdens utkant, delutstilling Kunnskapslarm. Jubileumsutstilling 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2010-03-12 - 2011-12-31.

2009

 • Jørgensen, Guro. (2009) Hvem tygde med disse tennene?. Populærvitenskapelig artikkel på NTNU Vitenskapsmuseets webside [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Morten Sylvester (red.); NTNU Vitenskapsmuseets websider. 2009-04-01 - 2009-04-30.
 • Jørgensen, Guro; Breivik, Heidi Mjelva; Lundberg, Nina; Sørensen, Thea; Rokne, Arnfinn Stendahl; Lorentzen, Astrid; Alsli, Lise Mariann; Stebergløkken, Heidrun. (2009) Pionerer i nytt landskap. En utstilling om det å være først. Korttidsutstilling som settes opp i forbindelse med et fagseminar [Kunstnerisk og museal presentasjon] . FANT Forum og NTNU Vitenskapsmuseet; Suhmhuset, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim. 2009-03-19 - 2009-05-01.
 • Jørgensen, Guro; Marek, Jasinski; Strandkleiv, Svein; Aasheim, Lillian. (2009) Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gassprosjektet Ormen Lange. Arkeologiske utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og A.S. Norske Shell.; Publikumsbygget ved landanlegget til Ormen Lange i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal. 2009-03-09.

2008

 • Bjerck, Hein B.; Bjerck, Hein Bjartmann; Åstveit, Leif Inge; Åstveit, Leif Inge; Meling, Trond; Meling, Trond; Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Jørgensen, Guro; Normann, Staale; Normann, Staale. (2008) NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2335-4.
 • Gundersen, Jostein; Jørgensen, Guro; Normann, Staale. (2008) IT-løsninger. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.
 • Jørgensen, Guro. (2008) Blant gull og bjørneklør. Glemte funn fra Mære kirke. Spor. vol. 46 (2).
 • Jørgensen, Guro. (2008) Prosjektavvikling og integrering i Vitenskapsmuseets samlinger. NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

2007

 • Jørgensen, Guro. (2007) Gråbrun grusblandet sand, eller brungrå sandblandet grus? Om mulige problemområder ved annenhånds bruk av arkeologisk feltdokumentasjon. Theodora. Tidsskrift for arkeologistudiet ved NTNU.

2006

 • Jørgensen, Guro. (2006) Etnografiske analogier i arkeologien - kjøtt på beina eller etnosentrisk besvær?. Fant Seminar 2006 . Forum for arkeologisk og naturhistorisk forskning i Trondhei; Trondheim. 2006-06-09 - 2006-06-10.
 • Jørgensen, Guro. (2006) "Folkeopplysningens fribytter" - om identitet i formidlingen av forhistorie i skolen. Primitive tider. vol. 9.
 • Jørgensen, Guro; Ellingsen, Ellen Grav; Ødegården, Mona; Sandbak, Elin. (2006) Når de døde vekkes. Hvorfor graver arkeologer opp gamle graver og hva kan skjelettene fortelle oss?. Forskningstorget 2006 . NTNU; Trondheim. 2006-09-22 - 2006-09-23.

2005

 • Berglund, Birgitta; Jørgensen, Guro; Sylvester, Morten; Thingstad, Britt Eli. (2005) VM2014 Forslag til nye utstillinger. NTNU, VItenskapsmuseet, nTNU, Vitenskapsmuseet. 2005.
 • Jørgensen, Guro; Grydeland, Ivar. (2005) "Verdt å vite": Innslag om Vitenskapsmuseets Ormen Lange-utgravinger i Nyhamna, Aukra, Møre og Romsdal. NRK, P2, Radioprogrammet "Verdt å vite". [Radio]. 2005-12-14.
 • Jørgensen, Guro. (2005) Arkeologi-et aktuelt skolefag? Hva er arkeologi og hvordan kan faget brukes aktivt i dagens skole?. Faglig-pedagogisk dag . NTNU; NTNU, Dragvoll. 2005-11-25.
 • Jørgensen, Guro. (2005) ”Framstillinger av Norges forhistorie i skolen - Formidling, forestillinger og identiteter”. Funn og forskning i Trøndelag: Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

2003

 • Jørgensen, Guro. (2003) ”Arkeologi i skolen. Formidling mellom vitenskap og opprinnelsesmyter”. Funn og forskning i Trøndelag 2003 . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Verdal, Nord-Trøndelag. 2003-05-05.
 • Jørgensen, Guro. (2003) ”Hus på hus i Melhus. Om de arkeologiske utgravingene langs E6-traséen og om bosetning i Melhus i sein bronsealder og tidlig jernalder”. Melhusdagan - Kulturhistorisk arrangement . Melhus Rotary; Melhus, Melhus kommune, Sør-Trøndelag. 2003-05-05.
 • Jørgensen, Guro. (2003) Oss og de andre, før og nå - Framstillinger av forhistorie i den norske skolen i perioden 1860-2000. 2003.

2002

 • Jørgensen, Guro. (2002) ”Flateavdekkingen i forbindelse med E6 Melhus sommeren og høsten 2002: Foreløpige resultater”. Kulturkveld i Melhus . Melhus historielag; Melhus Rådhus, Melhus, Sør-Trøndelag. 2002-09-09.

2001

 • Jørgensen, Guro. (2001) Kommentar til Torun Ekeland: “ Fortid som fortellinger – I turistindustrien og i vitenskapelig arkeologi”. Primitive tider.
 • Jørgensen, Guro. (2001) ”Og ennu hadde de verken pil og bue eller fiskekrok…”. 6th Nordic TAG, Oslo 2001: Scandinavian Archaeological practice - in theory . Universitetet i Oslo; Oslo. 2001-03-23 - 2001-04-01.
 • Jørgensen, Guro. (2001) ”Yesterday`s Archaeology in Today`s Primary Schools? An example from Norway”. Oslo Arkeologiske Serie - Oslo Archaeological Series (OAS). vol. 1.

2000

 • Jørgensen, Guro. (2000) ”Arkeologien som religion og arkeologen som misjonær? Noen tanker om likheter mellom skriftreligioner generelt og vitenskapen arkeologi spesielt”. Kontaktstensil 42, Religion og Ritual. vol. 42.

1999

 • Jørgensen, Guro. (1999) ”Arkeologien som religion og arkeologen som misjonær? Noen tanker om likheter mellom skriftreligioner generelt og vitenskapen arkeologi spesielt”. Fellesnorsisk Råd for arkeologistuderende 1999: Religion og ritual . Universitetet i Bergen; Mjølfjell, Voss. 1999-10-17 - 1999-10-22.