Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved NTNU og overlege ved St Olavs Hospital, Trondheim. Samarbeidspartner i Cardiac Exercise Research Group, CERG. Forsker på trening ved hjertesykdom.

Øyvind Ellingsen er professor i cellulær kardiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og overlege ved Hjertemedisinsk klinikk, St Olavs Hospital i Trondheim. Han studerte medisin og tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo og har vært postdoktor ved Harvard University, Massachusetts, USA.

Forskning

Dr. Ellingsen etablerte et laboratorium for cellulær kardiologi ved NTNU i 1996, og det arbeider nå med trening som medisinsk behandling. Langsiktige mål er å klarlegge mekanismene for den gode effekten av trening ved hjerte-karsykdom, å anvende dem til bedre opplegg for forebyggelse og rehabilitering, og til å bruke dem som prinsipp for ny medisinsk behandling.

Ellingsen er med i HUNT3 Kondis-studien av fysisk aktivitet, aerob kapasitet og endotelfunksjon i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, leder styringskomitéen for multisenterstudien SMARTEX-HF, og er samarbeidspartner i Cardiac Exercise Research Group (CERG). Han har vært involvert i vitenskapelige undersøkelser av biologiske virkninger av meditasjon siden 2006.

Publikasjoner i Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner