Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Andersson, Helge Ingolf; Kristoffersen, Reidar. (1995) Turbulence statistics of rotating channel flow. Turbulent shear flows 9 : selected papers from Ninth Intern ational Symposium on Turbulent Flows, Kyoto, Japan, August 16-18, 1993.
  • Andersson, Helge Ingolf; Bech, Knut H.; Kristoffersen, Reidar. (1992) On diffusion of turbulent energy in plane Couette flow. Proceedings of the Royal Society. A, 438(1992).

Rapport/avhandling

  • Kristoffersen, Reidar. (1994) A Navier-Stokes solver using the multigrid method. 1994. MTF-report (1994:10).