Bakgrunn og aktiviteter

Marius Pedersen har en bachelor i ingeniørfag, data (2006) og har en master i teknologi, medieteknikk (2007), begge fra Høgskolen i Gjøvik. Han mottak sin PhD i fargebildeteknologi fra Universitet i Oslo i 2011. Marius er Professor ved Institutt for Datateknologi og Informatikk ved NTNU i Gjøvik. Han er også leder for Norsk laboratorium for farge og visuell prosessering (Fargelaboratoriet). Hans arbeid er rettet mot kvalitetsvurdering av bilder, spesielt ved bruk av algoritmer.