Bakgrunn og aktiviteter

Marius Pedersen har en bachelor i ingeniørfag, data (2006) og har en master i teknologi, medieteknikk (2007), begge fra Høgskolen i Gjøvik. Han mottak sin PhD i fargebildeteknologi fra Universitet i Oslo i 2011. Marius er ansatt som førsteamenuensis ved NTNU i Gjøvik. Han er også leder for Norsk laboratorium for farge og visuell prosessering (Fargelaboratoriet). Hans arbeid er rettet mot kvalitetsvurdering av bilder, spesielt ved bruk av algoritmer. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2015