Bakgrunn og aktiviteter

Har doktorgrad i samfunnsmedisin, atferdsepidemiologi. Mitt forskningsfelt er fysisk aktivitets epidemiologi og har lang erfaring med bruk av store epidemiologiske datasett for å løse problemer knyttet til helseeffekter av fysisk aktivitet og dets interaksjon med generell helseatferd og spesielt risiko for hjerte- og karsykdommer. Har kompetanse innen atferds epidemiologi, måling av fysisk aktivitet og epidemiologiske befolkningsstudier.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

 • Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Sund, Erik. (2021) Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 8 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-47-5.
 • Heimburg, Dina von; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Krokstad, Steinar; Sund, Erik. (2021) Nærmiljø i Trøndelag 2019: trivsel, opplevd trygghet, tilgjengelighet til tjenester og nærmiljøressurser, og støy. Helsestatistikk-rapport nummer 5 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-23-9.
 • Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Rangul, Vegar; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Sund, Erik. (2021) Psykisk helse i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 6 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-44-4.
 • Løkken, Bente Irene; Merom, Dafna; Sund, Erik; Krokstad, Steinar; Rangul, Vegar. (2021) Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PLOS ONE. vol. 16 (3).
 • Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Heimburg, Dina von; Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Sund, Erik. (2021) Sosiale relasjoner i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 7 fra HUNT4. 2021. ISBN 978-82-91725-46-8.

2020

2019

2018

 • Bauman, Adrian; Petersen, Christina B.; Blond, Kim; Rangul, Vegar; Hardy, Louise L.. (2018) The Descriptive Epidemiology of Sedentary Behaviour. Sedentary Behaviour Epidemiology.
 • Løkken, Bente Irene; Rangul, Vegar; Merom, Dafna; Ekholm, Ola; Krokstad, Steinar; Sund, Erik. (2018) Are Playing Instruments, Singing or Participating in Theatre Good for Population Health? Associations with Self-Rated Health and All-Cause Mortality in the HUNT3 Study (2006–2008), Norway. Music and Public Health : a Nordic perspective.
 • Rangul, Vegar. (2018) Arts, health and care in Norway – The Norwegian Resource Center for Arts and Health. DANCE, MOVEMENT, MUSIC AND HEALTH: THE ELDERLY . Norwegian University of Science and Technology; Trondheim. 2018-12-08 - 2018-12-08.
 • Rangul, Vegar. (2018) Musikkbasert miljøbehandling (MMB). Nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse. Høstkonferanse Fylkesmannen i Telemark . Fylkesmannen i Telemark; Vrådal. 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Rangul, Vegar. (2018) Musikkbasert miljøbehandling. Nasjonalt opplæringsprogram med integrert bruk av musikk, dans og bevegelse for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Kunst, mestring og omsorg. Nasjonal konferanse om bruk av dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg . Verdighetssentret og N. kompetansesenter for kultur, helse; Bergen. 2018-04-19 - 2018-04-20.
 • Rangul, Vegar; Odd, Håpnes. (2018) Musikkbasert miljøbehandling gir nye musikalske verktøy for helsearbeiderne. Forskning.no.
 • Rangul, Vegar; Sund, Erik Reidar; Mork, Paul Jarle; Røe, Oluf Dimitri; Bauman, Adrian. (2018) The associations of sitting time and physical activity on total and site-specific cancer incidence: Results from the HUNT study, Norway. PLOS ONE. vol. 13:e0206015 (10).

2017

2016

 • Holmen, Jostein; Espnes, Geir Arild; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Svebak, Sven; Sørensen, Torgeir; Theorell, Töres. (2016) Jakten på helsefremmende faktorer i epidemiologisk forskning: Eksempler fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Norsk Epidemiologi. vol. 26 (1-2).
 • Holmen, Jostein; Nguyen, Camilla; Håpnes, Odd; Rangul, Vegar; Espnes, Geir Arild. (2016) Kultur og helse i HUNT – En metodeevaluering. Norsk Epidemiologi. vol. 26 (1-2).
 • Krokstad, Steinar; Langhammer, Arnulf; Stuifbergen, Maria C; Rangul, Vegar; Hveem, Kristian; Ursin, Lars. (2016) Er helseforskning overvåkning?. Trønder-avisa.
 • Rangul, Vegar. (2016) Comentary on the research article; The association between leisure time physical activity in adolescence and poor mental health in early adulthood: a prospective cohort study. Commentary on research article in the Global Physical Activity Network (GlobalPANet) knowledge base ; 2016-02-01 - 2016-02-01.
 • Rangul, Vegar. (2016) Fysisk aktivitet og folkehelse. Dagkonferanse om sammenhengen mellom friluftsliv og folkehelse . Nord-Trøndelag fylkeskommune og FNF Nord-Trøndelag; Stiklestad Nasjonale Kultursenter. 2016-01-21 - 2016-01-21.
 • Rangul, Vegar. (2016) Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Ung-HUNT. Helsa til ungdommen i Nord-Trøndelag - hva finner vi i Ung-HUNT?. Årsmøteseminar, Barne- og ungdomsfysioterapi. Fysioterapiforbundet . Fysioterapiforbundet; Trondheim. 2016-03-04 - 2016-03-04.
 • Rangul, Vegar. (2016) ”Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og beinmineraltetthet” - Norge ligger i verdenstoppen vedrørende årsaker som gjelder benbrudd. Hvilken betydning har fysisk aktivitet for benskjørhet og brudd?. Temamøte . Levanger og omegn osteoporoseforening, NOF; Levanger. 2016-05-19 - 2016-05-19.
 • Rangul, Vegar. (2016) Trøndelag skiller seg ut i norsk sammenheng på idrettsprestasjoner både individuelt og i lag. Ser vi igjen gode resultater på idrettsfronten i bedre helse og andre positive bidrag til samfunnet? Hva skjer fremover på idrettsfronten i Trøndelag? Og hva skjer videre med verdenskjente HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)? Bidrag fra Guri Hetland (Trøndelag2023), Tom Tvedt (Idrettspresident), Vegar Rangul (NTNU/HUNT). SAMSPILLKONFERANSEN 2016 – FRA TO TIL ÉN . Næringsforeningen i Trondheimsregionen; Trondheim. 2016-10-07 - 2016-10-07.
 • Rangul, Vegar. (2016) Utviklingstrekk for fysisk aktivitet og ungdomsidretten i Norge og mulige veivalg. Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for idretten i Møre og Romsdal. Idrettens møteplass og idrettskretsting i Møre og Romsdal . Møre og Romsdal Idrettskrets; Molde. 2016-04-08 - 2016-04-09.
 • van den Tillaar, Roland; Rangul, Vegar; Lagestad, Pål. (2016) Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen : betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving når det gjelder tviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant ungdomsskoleelever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. vol. 2 (1).

2015

 • Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Bjerkeset, Ottar; Krokstad, Steinar; Wisløff, Ulrik. (2015) Physical inactivity, depression and mortality: Results from the HUNT study. American College of Sports Medicine’s 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue . American College of Sports Medicine; San Diego, California. 2015-05-26 - 2015-05-30.
 • Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Nauman, Javaid; Nes, Bjarne; Dalen, Håvard; Krokstad, Steinar; Lavie, Carl; Blair, Steven N.; Wisløff, Ulrik. (2015) Protective Effect of Regular Physical Activity on Depression after Myocardial Infarction: the HUNT Study. American Journal of Medicine. vol. 129 (1).
 • Krokstad, Steinar; Rangul, Vegar. (2015) Hverdagsaktivitet og aktiv transport. Folkehelsekonferansen i Nord-Trøndelag 2015 . Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag; HINT, Røstad, Levanger. 2015-10-02.
 • Lagestad, Pål; Tillaar, Roland V; Floan, Oddbjørn; Rangul, Vegar. (2015) Utviklingen av det maksimale oksygenopptak (VO2peak) blant ungdomsskoleelever – En kroppsøvingsintervensjon. FOU i praksis ; 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Rangul, Vegar. (2015) Utviklingstrekk for ungdomsidretten i Norge og Nord-Trøndelag Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten. Nordtrønderidrettens møteplass . Nord-Trøndelag Idrettskrets; Steinkjer. 2015-10-30 - 2015-11-01.

2013

 • Rangul, Vegar. (2013) Adolescent physical activity patterns and subsequent health risk in a public health perspective: The HUNT Study. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4487-9.

2012

2011

2010

 • Kurtze, Nanna; Rangul, Vegar; Hustvedt, Bo-Egil; Holmen, Jostein. (2010) Comparison of physical activity questionnaires in a large population based study (The HUNT Study, Norway) and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), short form. ?.

2009

 • Rangul, Vegar. (2009) Predicting Changes in Physical Activity through Adolescence; The Young- HUNT Study, Norway. American College of Sports Medicine, 56th Annual Meeting ; Seattle, Washingto, USA. 2009-05-30 - 2009-05-30.
 • Rangul, Vegar; Holmen, Turid Lingaas; Midthjell, Kristian. (2009) Predicting Changes in Physical Activity through Adolescence; The Young- HUNT Study, Norway. Medicine & Science in Sports & Exercise.

2008

2007