Bakgrunn og aktiviteter

Sara Heidenreich er forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Hun er utdannet Magistra Artium i sosialantropologi, statsvitenskap og litteratur fra Freie Universität i Berlin, og PhD i tverrfaglige kulturstudier (teknologi- og vitenskapsstudier) fra NTNU i Trondheim.

 

Forskningsinteresser 

 • Energimedborgerskap
 • Sosialisering av teknologi
 • Bærekraftig omstilling
 • Medvirkningsprosesser
 • Forskningskommunikasjon
 • Fornybar energi (vindkraft, vannkraft)

 

Pågående prosjekter

 • HydroFlex - Increasing the value of Hydropower through Increased Flexibility (Horizon 2020)
 • CliCNordClimate Change Resilience in Small Communities in the Nordic Countries (NordForsk)
 • FME NTRANS, Forskningsområde 1 "Dyp avkarbonisering og bred samfunnsendring"
 • Capacity building for socially just and sustainable energy transitions (NORHED)
 • COJUST - Co-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitions
 • FME NorthWind, arbeidspakke 5 om bærekraftig utvikling av vindkraft

 

Avsluttede prosjekter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

 • Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara. (2018) Grønn teknologi og energimedborgerskap. CenSES årskonferanse. Ren energi til alle! . CenSES; Oslo, Scandic Holmenkollen Park. 2018-11-21.
 • Skjølsvold, Tomas Moe; Ryghaug, Marianne; Heidenreich, Sara. (2017) The role of energy citizenship and material participation in socio-technical transitions. CenSES klima og energikonferanse 2017 . NTNU/CenSES; Oslo. 2017-12-07 - 2017-12-08.
 • Heidenreich, Sara. (2016) Citizen Social Science in Schools: Involving students in finding and communicating solutions for energy efficient ICT practices. First International ECSA Citizen Science Conference ; 2016-05-19 - 2016-05-21.
 • Heidenreich, Sara; Ryghaug, Marianne. (2016) Creating energy citizenship through material participation. Energy and Society Conference ; 2016-09-12 - 2016-09-14.
 • Liste Muñoz, Lucia; Heidenreich, Sara. (2016) Practicing proximity, doing sustainability: Experiments with cities and citizens’ responses to climate change. 4S/EASST Conference ; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Heidenreich, Sara. (2015) Avfall og forbruk: Barn og unge. Medvirkningsdag: Avfall og forbruk . Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune; Trondheim. 2015-11-12.
 • Heidenreich, Sara. (2015) Konstruksjonen av en lav-karbon allmennhet: forskeres oppfatninger om og engasjement med allmennheten. CenSES årskonferanse ; 2015-12-03 - 2015-12-04.
 • Heidenreich, Sara. (2015) Socialisation of offshore wind technology: Scientists as agents of socialisation. EERA DeepWind'2015 ; 2015-02-04 - 2015-02-06.
 • Heidenreich, Sara; Næss, Robert. (2015) Grønn IT-ambassadør opplæring III: Opplæring av 60 Vg1 + Vg2 elever til grønn IT-ambassadører. Presentasjoner, workshops, gruppearbeid etc. om bl.a. IKT og energibruk, energivennlig IKT-bruk, gjenbruk og resirkulering, grønn IT etc. Grønn IT-ambassadør opplæring på Tiller vgs. Grønn IT-ambassadør opplæring ; 2015-10-21 - 2015-10-28.
 • Heidenreich, Sara; Næss, Robert. (2015) The digitalization of the school and its environmental challenges:Engaging Youth to Reflect on and Change their Use of ICTs. STS Conference Graz ; 2015-05-11 - 2015-05-12.
 • Ryghaug, Marianne; Heidenreich, Sara. (2015) Green innovation and society - a citizen perspective. Climate change, innovation and the circular economy . Climate-KIC Nordic, NTNU, World Watch Institute; Trondheim. 2015-09-25.
 • Heidenreich, Sara. (2014) Outreaching, outsourcing, and disembedding: How offshore wind scientists consider their engagement with the public. Social construction of technology coming of age: new challenges and opportunities ahead ; 2014-06-03 - 2014-06-05.
 • Heidenreich, Sara. (2014) Sosialisering av teknologi for vindkraft til havs: Forskere som sosialiseringsagenter. CenSES årskonferanse 2014 ; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Heidenreich, Sara; Klimek, Alexandra; Sørensen, Knut Holtan; Åm, Heidrun. (2014) Making post carbon publics: Technoscientists’ constructions of and engagement with the public. 4S Annual Meeting ; 2014-08-20 - 2014-08-24.
 • Heidenreich, Sara; Næss, Robert; Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina. (2014) "Miljøkommunikasjon? Den sosio-tekniske løsningen." Sammen med ungdommer fra UngEnergi hadde vi en stand på forskningstorget med ulike aktiviteter for barn og voksne om fornybar energi (med fokus på solenergi) og om IKT og energi. Forskningstorget ; 2014-09-19 - 2014-09-20.
 • Heidenreich, Sara. (2013) Imagining knowledge deficits without filling the gaps: How offshore wind scientists conceptualize science-public relations. 4S Annual Meeting ; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Heidenreich, Sara. (2013) "Out of Sight, Out of Mind". Public engagement with offshore wind energy in Norway. SFFE Lunch lecture . SFFE - Senter for fornybar energi; Trondheim. 2013-03-13.
 • Heidenreich, Sara; Karlstrøm, Henrik; Klimek, Alexandra; Lagesen, Vivian Anette; Næss, Robert; Ryghaug, Marianne; Sørensen, Knut H.; Åm, Heidrun. (2013) Welcome to my front yard! Public attitudes towards and engagement with renewable energy. Annual meeting, Society for social studies of science ; San Diego. 2013-10-09 - 2013-10-12.