Bakgrunn og aktiviteter

 

Mari-Ann Einarsrud er professor i uorganisk kjemi/keramiske materialer ved Institutt for materialteknologi. Hun har forskningsopphold ved MIT, USA, National Institute for Materials Science (NIMS) og National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) i Japan og Stockholm Universitet.

Bakgrunn

Mari-Ann Einarsrud (født 1960) er sivilingeniør fra NTH (1983) og har en doktorgrad i uorganisk kjemi fra NTH (1987).

Hun er forfatter av >240 publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med referee.  Hun har veiledet 27 PhD kandidater og 17 post docs. I 2007 var hun med på å starte spin-off selskapet CerPoTech AS.

Forskningsområder

  • Keramiske, nanostrukturerte og uorganiske materialer
  • Våtkjemiske syntesemetoder for pulver, nanopartikler, nanostrukturerte materialer og tynne filmer
  • Utvikling av keramer med designet mikrostruktur - teksturering
  • Funksjonelle oksider for energiteknologi (brenselceller, membraner)
  • Ferroiske oksidmaterialer
  • Termoelektrika
  • Hybridmaterialer
  • In situ karakteriseringsmetoder for å studere nukleering og veskt av uorganiske materialer

 

Lederstillinger

2014 -          Gruppeleder for FACET ved Institutt for materialteknologi, NTNU

2007 - 2008 Leder av styre for studieprogram i nanoteknologi ved NTNU

2002             Medlem av internasjonal komite for å utrede nanoteknologisatsning ved NTNU

1996 - 2001  Medlem av Kollegiet ved NTNU, Norway

1990 - 1996  Instituttleder og nestleder ved Institutt for Uorganisk kjemi, NTH

Komiteer og utvalg

2019-            Porteføljestyre for Natutvitenskap og teknologi, Norges Forskningsråd

2019 -           Medlem av panel for evaluering av ERC Starting Grants

2018              Editorial board for journalene Ceramics and OIP JPhys Energy

2016 - 2020  Styremedlem og programkomiteleder, Norges tekniske vitenskapsakademi

2015 -            Member of the basic research evaluation panel at Swedish Energy Agency

2015 -            Member of the materials science review panel at Swedish Foundation for Strategic          Research

2015             Medlem av vurderingspanel for Slovenian Research Agency

2015 -           Medlem av grunnforskningsevalueringspanel for Swedish Energy Agency

2015 -           Medlem av evalueringspanel Swedish Foundation for Strategic Research

2007 -           Medlem av evaueringspanel, The Swedish Research Council, Sweden.

2009             Medlem av komite for å utrede kjemisk forskning i Norge, Forskningrådet.

2006             Medlem av komite for å utrede nanoteknologi i Norge, Forskningsrådet.

2001 - 2005  Styremedem, PROSBIO, Forskningsrådet.

2004-            Leder for Advanced Inorganic Materials, KIFEE

1995 - 1999  Medlem av Program for Research in Materials Science, Forsknigsrådet.

Utmerkelser

2016             Profilert i Lynette D. Madsen, “Successful Women Ceramic and Glass Scientists: 100 Inspirational Profiles”, Wiley, 2016.

2009             Innvalgt medlem, Det Norske Vitenskapsakademi (DNVA)

2009             Innvalgt medlem, Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap (DKNVS)

1999             Innvalgt medlem, Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

1992             Japan Science and Technology Fellowship

1987             Esso Forskerpris for beste dr. avhandling innen fundamental forskning, NTH

1984 - 1986  NTHs doktorgradsstipend

Undervisning

  • TMT4130 Uorganisk kjemi
  • TMT4145 Keramsk materialvitenskap

 

Lenker:

Funksjonelle materialer og materialkjemi: https://www.ntnu.edu/ima/research/facet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner