Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Paul Jarle Mork (1969) er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) og medlem av forskningsgruppen for muskel- og skjelett.

Mork sin forskningsaktivitet er spesielt rettet mot å forstå hvordan fysisk aktivitet og søvn påvirker risiko for sykdom og hvordan fysisk aktivitet kan brukes i behandling av ulike helseplager og sykdom – spesielt muskel- og skjelettplager.     

Mork er prosjektleder for de objektive målingene av fysisk aktivitet og søvn som var del av den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). Videre er han leder og koordinator for EU prosjektet selfBACK og partner i EU prosjektet Back-UP. Mork er også med i ledergruppen for COST-Action prosjktet DE-PASS.  

En oversikt over pågående prosjekter finner du her.

Se engelsk side for mer informasjon.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

  • Bonato, Paolo; Mork, Paul Jarle; Sherill, D.M.; Westgaard, Rolf Harald. (2003) Data mining of motor patterns recorded with wearable technology: Utilizing self-organizing maps to manage large data sets gathered in the field. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. vol. 22.