73590447 90104615
Håkon Jarls gate 11, Samfunnsmedisinbygget * 153.05.008

Bakgrunn og aktiviteter

Paul Jarle Mork (1969) er professor ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM). Mork er koordinator for EU prosjektet selfBACK og medlem av forskningsgruppen for muskel- og skjelett ved ISM.

Forskningsinteresser

  • Livsstilsfaktorer og muskel- og skjeletthelse.
  • mHelse løsninger for forebygging/behandling av muskel- og skjelettlidelser. 
  • Forebygging og rehabilitering av muskel- og skjelettlidelser.
  • Fysiologiske mekanismer relatert til utviklng av kroniske muskel- og skjelletlidelser.

Se engelsk side for mer informasjon.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Mork, Paul Jarle; Westgaard, Rolf Harald; Vasseljen, Ottar. (2006) Muscle activity in work and leisure and its association to musculoskeletal pain. 2006. ISBN 82-471-8242-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (230).