Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling: Jeg er ansatt som postdoktor i 50% stilling ved RKBU/NTNU i prosjektet ADHD i et livsløpsperspektiv, der jeg vil undersøke hvordan smerter utvikler seg over tid hos barn/ungdom med ADHD. 

Temagruppe: Psykiatri og utviklingsforstyrrelser ved RKBU.  Jeg er også tilknyttet forskningsgruppen HUNT All-In Pain/NTNU, og Psykisk helsearbeid ved HiMolde                                                                      

Bakgrunn: PhD i klinisk medisin ved NTNU/INM i 2014  med tema for avhandling: Sammenhenger mellom kronisk ikke-malign smerte, psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet. Mastergrad fra UiB i 2010 i Helseledelse og helseøkonomi. Min kliniske erfaring er hovedsakelig fra DPS og sist BUP.,er utdannet sykepleier med flere videreutdanninger. 

Faglige interesser:

  • Psykisk og somatisk helse og atferdsforstyrrelser hos barn, unge og voksne
  • Pasientinvolvering
  • Oppfølging og forløp i spesialisthelsetjenesten
  • Utdanning

Forskning

  • Effekten av opplæringstiltak for foreldre til barn med ADHD. Pågående valideringsprosjekt og pilot RCT.
  • Postdoktorarbeid: Assosiasjoner mellom kroniske smerter og ADHD i Hel-BUP og HUNT.                                          

Jeg er også ansatt som førsteamanuensis ved høgskolen i Molde og er tilknyttet og veileder ved:    

  • PhD- programmet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving – vilkår og utvikling (fellesgrad i samarbeid mellom høgskolene i Molde og Volda)
  • Mastergrad i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper
  • Bachelorprogrammet i sykepleie

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner