Bakgrunn og aktiviteter

PhD i Klinisk medisin, Tema avhandling: Sammenhenger mellom kronisk ikke-malign smerte, psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner