Bakgrunn og aktiviteter

Kristian Steinnes er Professor i moderne europeisk historie ved Institutt for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Gjennom mange år har han arbeidet med transnasjonale politiske prosesser i Europa, med et særlig blikk på den europeiske integrasjonsprosessen i etterkrigstiden. Denne interessen innbefatter også studier av prosesser og politikk knyttet til Storbritannia og Brexit. Han har tilbrakt et år ved Centre for European and International Studies Research ved University of Portsmouth, UK, samt flere  forskningsopphold ved European University Institute, Firenze, Italia.

Steinnes underviser ulike emner i moderne europeisk historie ved NTNU, og veileder studenter på alle nivå innen kompetanseområdene. 

Forskningsinteresser

  • Brexit
  • EU/Europeisk integrasjonshistorie
  • Moderne britisk historie/samtidshistorie
  • Sosialdemokratiet
  • Transnasjonale økonomiske, politiske og sosiale prosesser
  • Moderne politisk og økonomisk historie (/internasjonal/norsk)

Utvalgte publikasjoner:

'Rearranging the economic order: Social democracy, European integration and the economic crisis during the 1970s', XXI Secolo, No 44, 2019.

'Den russiske revolusjonen, Norge og Sigurd Simensen', Mediehistorisk Tidsskrift, 2017, November nr. 2, vol. 28:76–93.

’Brexit – historisk betinget?’, Tja.eu, 2017.

Between Independence and Integration: European social democratic Parties and direct Elections to the European Parliament in the 1970s, in Les parties poilitique européens face aux premières élections directes du Parlement Européen/European Political Parties and the First Direct Elections to the European Parliament, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany, pp. 53–72, 2015

A Socialist Europe? Democratic Socialist Party Ideas and the process of European Integration 1960-1973, i European Parties and the European Integration Process, 1945–1992, (eds.) Bonfreschi, Lucia; Orsina, Giovanni; Varsori, Antonio, P.I.E. Lang, Bruxelles, 2015

The British Labour Party, Transnational Influences and European Community Membership, 1960–1973, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 217 sider, 2014

“The European Turn and ‘Social Europe’: Northern European Social Democracy 1950–85”, in Sozialdemocratie 150 jahre, Archiv für Sozialgeschichte 53, Bonn, 2013

“Northern European Social Democracy and European Integration, 1960–1972. Moving towards a New Consensus?”, in Daniela Preda & Daniele Pasquinucci (eds./dir.), Consensus and European Integration. An Historical, Perspective/Consensus et integration européenne. Une perspective historique, P.I.E. Lang, Bruxelles:107–122, 2012

'Socialist party networks in northern Europe: Moving towards the EEC applications of 1967', in Wolfram Kaiser, Brigitte Leucht, Morten Rasmussen (eds): The history of the European Union: origins of a trans- and supranational polity 1950-1972, Routledge, London 2009.

'Norway's 1994 quest for EU membership: Ideas of National culture and Europe in Norwegian political discourse', with Lise Rye, P.I.E. Peter Lang, 2010.

Ved egne krefter. Harstads historie 1904–2004, 619 sider, 2003

'The European Challenge: Britain’s EEC Application in 1961', in Contemporary Europan History, Vol. 7, no. 1, Cambridge University Press, 1998