Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider ved Institutt for lærerutdanning i fagseksjon for pedagogikk.

Har undervist i blant annet Pedagogikk og læring, Yrkesdidaktisk arbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv Idrettsvitenskap, Idrettssosiologi, Kvalitativ metode og Eksperter i Team. Kursene har blitt gitt på bachelor og masternivå.

Har nærmere 25 års erfaring fra arbeid innen skole på forskjellige nivå i Sverige og Norge. Har hatt forskjellige roller som rektor på vgs, lærer, trener og fritidspedagog

Min forskning retter seg mot skole, organisering, sosial ulikhet, inklusion/ eksklusjon, oppvekstsvilkår, kroppsøving og fysisk aktivitet.

PhD: Organisering av social ojämlikhet i skolan. En studie av barnskolors institutionella utformning och praktik i två nordiska kommuner.

Er en av tre ledere av prosjektet «Unequal Childhood»

Medlem av forskningsgruppene Inequality, Welfare and Organization og Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet ved Institutt for lærerutdanning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Rapp, Anna Cecilia. (2020) Organisering av föräldrasamverkan i ett ojämlikhetsperspektiv. Barn. vol. 38 (1).
  • Rapp, Anna Cecilia. (2018) Abstract. Organisering av social ojämlikhet i skolan. En studie av av barnskolors institutionella utformning och praktik i två nordiska kommuner. Barn. vol. 36 (2).

Rapport/avhandling