Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sørensen, Asgeir Johan; Ludvigsen, Martin; Norgren, Petter; Ødegård, Øyvind; Cottier, Finlo Robert. (2020) Sensor-Carrying Platforms. Polar night marine ecology - life and light in the dead of night.
  • Ødegård, Øyvind; Nornes, Stein Melvær; Ludvigsen, Martin; Maarleveld, Thijs J.; Sørensen, Asgeir Johan. (2016) Autonomy in Marine Archaeology. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.
  • Ødegård, Øyvind; Ludvigsen, Martin; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan; Ekehaug, Stefan; Dukan, Fredrik; Moline, Mark A.. (2014) Managing data from multiple sensors in an interdisciplinary research cruise. Archaeology in the Digital Era, Volume II. e-Papers from the 40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Southampton, 26-29 March 2012.
  • Ødegård, Øyvind; Ludvigsen, Martin; Lågstad, Petter Arthur. (2013) Using synthetic aperture sonar in marine archaeological surveys - Some first experiences. OCEANS - Bergen, 2013 MTS/IEEE - Bergen, 10-14 June.

Rapport/avhandling

  • Ødegård, Øyvind; Sørensen, Asgeir Johan; Johnsen, Geir; Ludvigsen, Martin; Hansen, Roy Edgar; Maarleveld, Thijs. (2018) Towards Autonomous Operations and Systems in Marine Archaeology. 2018. ISBN 978-82-326-3196-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (IMT-12).

Andre

  • Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan; Ludvigsen, Martin; Geoffroy, Maxime; Berge, Jørgen. (2019) Shipwrecks in the Arctic – knowledge gaps illustrated by a case from Svalbard. ArcticNet Anuual Scientific Meeting 2019 . ArcticNet; Halifax. 2019-12-02 - 2019-12-05.
  • Ødegård, Øyvind. (2017) The 'Curious' Robots Searching for the Ocean's Secrets. The Atlantic [Tidsskrift]. 2017-02-23.
  • Berge, Jørgen; Kintish, Eli; Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir. (2016) Arctic shipworm discovery alarms archaeologists. Science [Tidsskrift]. 2016-02-26.
  • Ødegård, Øyvind. (2016) Race to save hidden treasures under threat from climate change. New Scientist [Internett]. 2016-06-16.
  • Ødegård, Øyvind. (2013) Forskning.no: Skal finne skipsvrakene langs Norskekysten. forskning.no [Internett]. 2013-03-29.