Bakgrunn og aktiviteter

FORSKNINGSINTERESSER:

Norrøn filologi, runologi, språkhistorie, 1700-talsstudiar,edisjonsfilologi

UNDERVISNING:

Norrønt språk, Norrøn litteratur, runologi, språkhistorie
 

PUBLIKASJONER:

 

Frostatingslova (omsett av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes);

The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin (medforf. Michael P. Barne og R. I. Page;

Landnåmabok etter Hauksbók;

Bjarkøyretten - Nidaros eldste bylov (Oms av Jan Ragnar Hagland og Jørn Sandnes)


 

VERV:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kompetanseord