Bakgrunn og aktiviteter

Professor Barbara Szybinska Matusiak har 7-års arkitektpraksis og 20-års erfaring som forsker og lærer ved NTNU. Hennes faglig fokus er: Lys og Farge i Arkitektur.

Som praktiserende arkitekt (Kat&Vic Design and Thorup & Thorup AS) har hun vunnet flere lukkede arkitekturkonkurranser i Norge.

I 1994 begynte hun dr. ing. studier ved NTNU over temaet: Dagslys i lineare glassgårsbygninger i høye breddegrader, avsluttet i 1998.

Siden den gang har hun vært involvert i mange norske og internasjonale vitenskapelige prosjekter med fokus på dagslys og kunstig belysning i arkitektur, f.eks prosjektleder for to NFR-prosjekter: "DagsLys" og "HOME" og medlem av det nordiske nettverket SYN-TES.

Hun er også sterkt involvert i aktivitetene til de internasjonale organisasjonene: CIE, AIC og IEA og har vært norsk representant i CEN's internasjonale arbeidsgruppen som utarbeidet et forslag til en ny europeisk standard for "Dagslys i bygninger".

Hun designet den kunstige himmelen og kunstig sol for Dagslys laboratorium (konstruert 2000-2002) og den nyeste versjonen av fullskala rom laboratorium ROMLAB (ferdig 2006).

Hennes undervisningsaktiviteter (master kurs) er viet til dagslys, elektrisk lys og fargebruk i arkitektur. Hun er veileder for fire PhD-kandidater og en post.doc ved Fakultet for arkitektur. Hun har vært opponent for flere PhD-prosjekter og er hyppig reviewer for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser.

Hun har etablert Light & Colour Group ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU i 2011 og har ledet faggruppen siden da. Siden gruppen har produsert forskning på høyt vitenskapelig nivå, utviklet stort nasjonal og internasjonal nettverk og er meget aktiv i forskerformidling, ble den promotert til senter i 2017: Light & Colour Centre, NTNU.

Professor Barbara Szybinska Matusiak er medlem av Norges Teknisk Vitenskapakademi (NTVA) og den internasjonale Daylight Academy (DLA).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015