Bakgrunn og aktiviteter

Professor Barbara Szybinska Matusiak har 7-års arkitektpraksis og 20-års erfaring som forsker og lærer ved NTNU. Hennes faglig fokus er: Lys og Farge i Arkitektur.

Som praktiserende arkitekt (Kat&Vic Design and Thorup & Thorup AS) har hun vunnet flere lukkede arkitekturkonkurranser i Norge.

I 1994 begynte hun dr. ing. studier ved NTNU over temaet: Dagslys i lineare glassgårsbygninger i høye breddegrader, avsluttet i 1998.

Siden den gang har hun vært involvert i mange norske og internasjonale vitenskapelige prosjekter med fokus på dagslys og kunstig belysning i arkitektur, f.eks prosjektleder for to NFR-prosjekter: "DagsLys" og "HOME" og medlem av det nordiske nettverket SYN-TES.

Hun er også sterkt involvert i aktivitetene til de internasjonale organisasjonene: CIE, AIC og IEA og har vært norsk representant i CEN's internasjonale arbeidsgruppen som utarbeidet et forslag til en ny europeisk standard for "Dagslys i bygninger".

Hun designet den kunstige himmelen og kunstig sol for Dagslys laboratorium (konstruert 2000-2002) og den nyeste versjonen av fullskala rom laboratorium ROMLAB (ferdig 2006).

Hennes undervisningsaktiviteter (master kurs) er viet til dagslys, elektrisk lys og fargebruk i arkitektur. Hun er veileder for fire PhD-kandidater og en post.doc ved Fakultet for arkitektur. Hun har vært opponent for flere PhD-prosjekter og er hyppig reviewer for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanser.

Hun har etablert Light & Colour Group ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU i 2011 og har ledet faggruppen siden da. Siden gruppen har produsert forskning på høyt vitenskapelig nivå, utviklet stort nasjonal og internasjonal nettverk og er meget aktiv i forskerformidling, ble den promotert til senter i 2017: Light & Colour Centre, NTNU.

Professor Barbara Szybinska Matusiak er medlem av Norges Teknisk Vitenskapakademi (NTVA) og den internasjonale Daylight Academy (DLA).