Bakgrunn og aktiviteter

Biobankleder ved HUNT forskningssenter fom 1.mars 2019, med tilhørende personal-, drift- og økonomiansvar ved HUNT biobank.  

Avsluttr min PhD i april 2019, hvpr hovedfokus i dette arbeidet har omhandlet omgivelser og genetiske aspekter innen overvekt og fedme i HUNT-familier.

 

Bakgrunn - utdanning og CV

PhD-stip i samfunnsmedisin

Lederutvikling for adm.ledere - 2012 (NTNU)

Master in Public Health – 2011 (Universitetet i Tromsø)

Helseledelse – 2005 (BI)

Veiledningspedagogikk – 2000 (HiNT)

Bachelor i bioingeniørutdanning – 1986 (tidl. Fysiokjemikerhøgskolen, HiST)

 

Biobankleder for perioden 1/7-13 - 30/6-14

Nestleder ved HUNT forskningssenter og biobank fra juli 2012

Laboratorieleder ved HUNT biobank fra august 2006

Seksjonsleder – 2005-2006 (St Olavs Driftservice)

Bioingeniør 1 – medisinsk biokjemi (adm) 2001 – 2005 (St Olavs Hospital HF)

Veileder for studenter ved Bioingeniørutdanningen, HiST (2003, 2004, 2005)

Bioingeniør  -  medisinsk biokjemi (lab) 1987 – 2001 ( St Olavs Hospital HF)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Næss, Marit; Forsmo, Siri. (2012) Ovulation frequency in women of childbearing age attending a population based health survey : the relationship between self-reported cycles and measured serum progesterone levels in The North-Trøndelag health study, The HUNT3-Survey 2006-2008. 2012.