Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Ballangrud, Randi. (2015) Pasientsikkerhet og simulering. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland. (2015) Strategier og verktøy for teamtrening. Pasientsikkerhet teori og praksis.

Rapport/avhandling

  • Ballangrud, Randi. (2013) Building patient safety in intensive care nursing. Patient safety culture, team performance and simulation-based training. 2013.
  • Ballangrud, Randi; Bogsti, Wenche Bergseth. (2006) Å leve med hjemmerespirator: brukernes erfaringer med opplæring og oppfølging fra helsepersonell Examensarbete Master of Community Care. 2006.