Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Heggernes, Tarjei Alvær; Torvatn, Tim Kristian Andreas; Belsom, Einar; Sørheim, Roger; Rolfsen, Monica. (2017) Teknologiledelse - for ingeniørstudier, arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2174-5.
  • Torvatn, Tim Kristian Andreas; Rolfsen, Monica; Heggernes, Tarjei Alvær; Sørheim, Roger. (2016) Teknologiledelse for ingeniørstudier. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245020205.

Del av bok/rapport

  • Torvatn, Tim Kristian Andreas; Axelsson, Björn. (2017) Public Purchasing in an Interactive World. No Business is an Island: Making Sense of the Interactive Business World.
  • Torvatn, Tim Kristian Andreas; Holmen, Elsebeth; Pedersen, Ann-Charlott. (2017) Lean Purchasing. The Routledge Companion to Lean Management.
  • Torvatn, Tim Kristian Andreas. (2014) Lean innkjøp. Lean blir norsk : Lean i den norske samarbeidsmodellen.
  • Pedersen, Ann-Charlott; Torvatn, Tim Kristian Andreas. (2001) Utvikling av leverandørrelasjoner. Logistikk - et lederansvar.

Rapport/avhandling

  • Asbjørnslett, Bjørn Egil; Torvatn, Tim Kristian Andreas; Solem, Olav; Borgen, Eirik; Dreyer, Heidi C. (1998) Produksjon i nettverk. 1998. Produktivitet 2005: Bedrifter i nettverk.