Bakgrunn og aktiviteter

Knutsen, Bård (Førsteamanuensis i biologi fagdidaktikk): Naturfag og biologi fagdidaktikk,  elever med stort læringspotensial, utforskende undervisning og læring, uteskole og bruk av alternative læringsarenaer, naturskole, Schivevollen naturskole, utdanning for bærekraftig utvikling (UBU), Skoleutvikling, Profesjonelle læringsfelleskap

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Knutsen, Bård. (2015) Naturfaglæreres møte med prestasjonslike elevgrupper. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Knutsen, Bård. (2015) Utforskende arbeidsmåter i biologi. Biologididaktikk.

Rapport/avhandling

  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette. (2019) Why to use PLCs for heads in schools. 2019.
  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit; Meidell, Mette; Strand, Morten Krogstad. (2019) Evaluation report. Empirical results and collected impressions after three years of cooperation with professional school leader learning communities in Europe. 2019.
  • Knutsen, Bård; Eggen, Per-Odd; Emstad, Anne Berit. (2016) Naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. Elever og læreres opplevelse av og respons på utforskende og elevaktiv naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper. 2016. ISBN 978-82-326-1988-7.
  • Bevanger, Kjetil Modolv; Brøseth, Henrik; Johansen, Beate Strøm; Knutsen, Bård; Olsen, Kari Viken; Aarvak, Tomas. (1996) Økologi og populasjonsbiologi hos europeisk grevling Meles meles L. i en urban-rural gradient i Sør-Trøndelag. 1996. NINA fagrapport (023).