Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

 • Fagansvar for følgende fagemner ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL):
  • PED 1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse
  • PED 1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode
  • PED 2900 Bacheloroppgaven i pedagogikk
 • Medlem av Utvidet ledergruppe ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)
 • Studieprogramleder for Bachelorgraden og årstudiet i pedagogikk (IPL)
 • Verneombud ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)

Fagfelt:

 • Mediepedagogikk
 • Mediekompetanse /Media Literacy  
 • Digital kompetanse
 • Dømmekraft og kritisk mediebruk
 • Mediedidaktikk 
 • Digitale læringsressurser og medieverktøy i skole og utdanning
 • Mediebruk og mediepraksiser
 • Mediesosialisering og identitetsprosesser  

Forskningsgrupper:

Undervisning:

 • PED 3616 Mediedannelse og mediepedagogikk
 • PED 1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse
 • PED 3803 EIT: Media Literacy2.0: Oppvekst og læring i en ny mediekultur
 • PED 1005 Innføring i vitenskapsteori og forskningsmetode
 • PED 2900 Bacheloroppgave i pedagogikk
 • Pilot Utdanningsfaglig Basisprogram  
 • PED 1002 Pedagogisk psykologi og utviklingspsykologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245020731.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2832-8.

Del av bok/rapport

 • Frantzen, Vegard Marinius; Schofield, Daniel. (2022) Digitale medier og læringsressurser. Artefakter i nye læringsmiljø. Grunnbok i pedagogisk psykologi.
 • Frantzen, Vegard. (2018) Teksturer i medietekst og kontekst. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Innledning. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2018) Mediepedagogikk og mediedidaktikk. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Schofield, Daniel; Frantzen, Vegard. (2018) Mellom medier, skole og hverdagsliv: Mediepedagogikk som forskningsfelt. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
 • Frantzen, Vegard; Schofield, Daniel. (2013) Artefakter i nye læringsmiljø. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Frantzen, Vegard. (2012) Ungdom, identitet og medier. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Forord. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.
 • Vettenranta, Soilikki; Frantzen, Vegard. (2012) Innledning: Mot en bærekraftig mediepedagogikk. Mediepedagogikk: Refleksjoner om teori og praksis.

Rapport/avhandling

 • Schofield, Daniel; Kupiainen, Reijo P.; Frantzen, Vegard Marinius. (2020) På vei mot en nordisk MIK-indeks. En forstudie for en nordisk indeks for måling av medie- og informasjonskompetanse, på oppdrag for Statens Medieråd, Sverige. 2020.