Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt ved fagseksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett der jeg underviser i, og forsker på, faget kroppsøving. Med 12 års erfaring fra undervisning, i grunnskole og videregående skole i både kroppsøving og idrettsfag i Norge og Spania, har jeg opparbeidet meg en bred erfaring med og kompetanse på mange sider ved faget alt fra spesifikke aktiviteter til fagdidaktiske områder. Min forskning har de siste 6 år i hovedsak konsentrert seg om implementering av digitale verktøy i kroppsøving, men også omfattet forskning på elever med konsentrasjonsvansker.

Forskningsleder for:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

 • Aasen, Arne Johannes; Østerlie, Ove; Haslund, Irene; Østern, Tone Pernille. (2019) Frokostmøte, debatt: Hva vi snakker om når vi snakker om dybdelæring. Frokostmøte . Litteraturhuset og ILU, NTNU; 2019-10-14 - 2019-10-14.
 • Ferriz Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove. (2019) Classcraft como herramienta TIC en educación euperior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. Memorias del programa de REDES-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19.
 • Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; García Jaén, Miguel; Østerlie, Ove; Sellés Pérez, Sergio. (2019) Gamificación: Metodologías activas en educación física en docencia universitaria. Investigación e innovación en la enseñanza superior. Nuevos contextos, nuevas ideas.
 • Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove. (2019) F16616. Classcraft como herramienta TIC en Educación Superior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. Redes - Innovaestic 2019 . Universidad de Alicante; Alicante. 2019-06-06 - 2019-06-07.
 • Østerlie, Ove. (2019) Kommer med nye løsninger for ADHD-ungdom: – Vi må tenke mer utradisjonelt. Haugesund avis [Avis]. 2019-05-27.
 • Østerlie, Ove. (2019) Lektor Lomsdalen intervjuer: Om skyting for mestring i skolen. Lektor Lomsdalens podcast [Internett]. 2019-10-01.
 • Østerlie, Ove. (2019) Omvendt undervising for dybdelæring. Euroseminaret . Den norske skolen i Rojales (DNSR); Rojales, Alicate. 2019-10-09 - 2019-10-11.
 • Østerlie, Ove. (2019) Omvendt undervisning for UB. Omvendt undervisning for UB ; 2019-04-03 - 2019-04-03.
 • Østerlie, Ove. (2019) Omvendt undervisning i lærerutdanningen og grunnskolen.
 • Østerlie, Ove. (2019) Podcast "Playing with Research in Health and Physical Education": Ep 66 The Norwegian PE Curriculum. null [Internett]. 2019-11-05.
 • Østerlie, Ove. (2019) Skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Kroppsøvingskonferansen 2019, NiH Oslo . NiH; Oslo. 2019-06-06 - 2019-06-07.
 • Østerlie, Ove. (2019) Skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Foredrag i Haugsund. Fagseminar ; 2019-05-23 - 2019-05-23.
 • Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin. (2019) The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education. vol. 4 (114).
 • Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill. (2019) The Situational Motivational Scale (SIMS) in physical education: A validation study among Norwegian adolescents. Cogent Education. vol. 6:1603613.

2018

2017

2016

 • Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove. (2016) Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Østerlie, Ove. (2016) Bedre kroppsøving med omvendt undervisning. Campus Inkrement.
 • Østerlie, Ove. (2016) Blog post: Flipped learning in physical education: Why and how?.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped Learning In Physical Education: Why And How?. PHYSICAL EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped learning in Physical Education. 2016 AIESEP International Conference . AIESEP; Laramie, Wyoming. 2016-06-08 - 2016-06-11.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped teaching in physical education. Cultural and Innovatory Practices in Physical Education in Asia . FIEP Asia; Tpkyo. 2016-02-13 - 2016-02-14.
 • Østerlie, Ove. (2016) Fysiske tester, spøkelser i kroppsøvingsskapet. Trønderavisa.
 • Østerlie, Ove. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving - Foredrag og work-shop. Samling fagnettverkidrettsfag og kroppsøving i Nord og Sør Trøndelag ; Hell. 2016-04-12 - 2016-04-13.
 • Østerlie, Ove. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving på campus.inkrement.no. Campus Inkrement. 2016.
 • Østerlie, Ove. (2016) Vil gi elevene det de har krav på. Campus Inkrement.
 • Østerlie, Ove. (2016) Østerlie på en fredag: "Fra håpefull til håpløs". Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove. (2016) Østerlie på en fredag: "La skole få være skole". Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving – et pilotstudie om effekten av omvendt undervisning på lærerstudenter sin motivasjon i kroppsøvingsundervisningen. Den 14. nordiske lærerutdanningkonferansen . NTNU; Trondheim. 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Løhre, Audhild. (2016) Shooting training for pupils with concentration difficulties; Evaluation of an intervention in school. Health Promotion Research - An International Forum ; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Østerlie, Ove; Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav. (2016) Nyankomne i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold ; 2016-05-26 - 2016-05-27.

2015

 • Østerlie, Ove. (2015) Brenner for kroppsøving. https://frostingen.no/brenner-for-kroppsoving/. Frostingen [Avis]. 2015-12-08.
 • Østerlie, Ove. (2015) Lekser ga elevene større interesse for kroppsøving. Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove. (2015) Omvendt undervisning i kroppsøving på ungdomsskolen. Kroppsøvingskonferansen 2015 . NiH; 2015-06-11 - 2015-06-12.
 • Østerlie, Ove; Kristensen, Geir Olav; Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2015) Basis II. I artikkelkompendium K2 GLU 1-7 og 5-10. Akademika forlag. 2015.

2014

 • Østerlie, Ove. (2014) Frafall til oppstandelse. Temakveld idrett og frafall . Frosta idrettsråd; Frostahallen. 2014-11-05 - 2014-11-05.
 • Østerlie, Ove. (2014) "Kompetanse for mangfold" - Kroppsøving og flerkulturalitet, kroppsøving og nyankomne. Faglig foredrag og praktisk arbeid med ansatte i Midtre Gauldal kommune. Samling 1. Kompetanse for mangfold ; 2014-09-25 - 2014-09-25.
 • Østerlie, Ove. (2014) Utfordringer knyttet til kulturforskjeller i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold 2013-2017 . Kompetanse for mangfold, regional gruppe; HiNT, Levanger. 2014-11-27 - 2014-11-27.

2003