Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt ved fagseksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett der jeg underviser i, og forsker på, faget kroppsøving. Med 12 års erfaring fra undervisning, i grunnskole og videregående skole i både kroppsøving og idrettsfag i Norge og Spania, har jeg opparbeidet meg en bred erfaring med og kompetanse på mange sider ved faget alt fra spesifikke aktiviteter til fagdidaktiske områder. Min forskning er fokusert på implementering av digitale verktøy i kroppsøving, og forskning på elever med konsentrasjonsvansker.

Forskningsleder for:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

 • Aasen, Arne Johannes; Østerlie, Ove; Haslund, Irene; Østern, Tone Pernille. (2019) Frokostmøte, debatt: Hva vi snakker om når vi snakker om dybdelæring. Frokostmøte . Litteraturhuset og ILU, NTNU; 2019-10-14 - 2019-10-14.
 • Ferriz Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove. (2019) Classcraft como herramienta TIC en educación euperior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. Memorias del programa de REDES-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19.
 • Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; García Jaén, Miguel; Østerlie, Ove; Sellés Pérez, Sergio. (2019) Gamificación: Metodologías activas en educación física en docencia universitaria. Investigación e innovación en la enseñanza superior. Nuevos contextos, nuevas ideas.
 • Ferriz, Valero, Alberto; García Martínez, Salvador; Molina Garcia, Nuria; García Jaén, Miguel; Cejuela Anta, Roberto; Sellés Pérez, Sergio; Østerlie, Ove. (2019) F16616. Classcraft como herramienta TIC en Educación Superior: Metodologías activas en actividad física en el medio natural. Redes - Innovaestic 2019 . Universidad de Alicante; Alicante. 2019-06-06 - 2019-06-07.
 • Østerlie, Ove. (2019) Kommer med nye løsninger for ADHD-ungdom: – Vi må tenke mer utradisjonelt. Haugesund avis [Avis]. 2019-05-27.
 • Østerlie, Ove. (2019) Lektor Lomsdalen intervjuer: Om skyting for mestring i skolen. Lektor Lomsdalens podcast [Internett]. 2019-10-01.
 • Østerlie, Ove. (2019) Omvendt undervising for dybdelæring. Euroseminaret . Den norske skolen i Rojales (DNSR); Rojales, Alicate. 2019-10-09 - 2019-10-11.
 • Østerlie, Ove. (2019) Omvendt undervisning for UB. Omvendt undervisning for UB ; 2019-04-03 - 2019-04-03.
 • Østerlie, Ove. (2019) Omvendt undervisning i lærerutdanningen og grunnskolen.
 • Østerlie, Ove. (2019) Podcast "Playing with Research in Health and Physical Education": Ep 66 The Norwegian PE Curriculum. null [Internett]. 2019-11-05.
 • Østerlie, Ove. (2019) Skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Kroppsøvingskonferansen 2019, NiH Oslo . NiH; Oslo. 2019-06-06 - 2019-06-07.
 • Østerlie, Ove. (2019) Skytetrening for barn med konsentrasjonsvansker. Foredrag i Haugsund. Fagseminar ; 2019-05-23 - 2019-05-23.
 • Østerlie, Ove; Kjelaas, Irmelin. (2019) The perception of adolescents’ encounter with a flipped learning intervention in Norwegian physical education. Frontiers in Education. vol. 4 (114).
 • Østerlie, Ove; Løhre, Audhild; Haugan, Gørill. (2019) The Situational Motivational Scale (SIMS) in physical education: A validation study among Norwegian adolescents. Cogent Education. vol. 6:1603613.

2018

2017

2016

 • Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove. (2016) Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Østerlie, Ove. (2016) Bedre kroppsøving med omvendt undervisning. Campus Inkrement.
 • Østerlie, Ove. (2016) Blog post: Flipped learning in physical education: Why and how?.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped Learning In Physical Education: Why And How?. PHYSICAL EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped learning in Physical Education. 2016 AIESEP International Conference . AIESEP; Laramie, Wyoming. 2016-06-08 - 2016-06-11.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped teaching in physical education. Cultural and Innovatory Practices in Physical Education in Asia . FIEP Asia; Tpkyo. 2016-02-13 - 2016-02-14.
 • Østerlie, Ove. (2016) Fysiske tester, spøkelser i kroppsøvingsskapet. Trønderavisa.
 • Østerlie, Ove. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving - Foredrag og work-shop. Samling fagnettverkidrettsfag og kroppsøving i Nord og Sør Trøndelag ; Hell. 2016-04-12 - 2016-04-13.
 • Østerlie, Ove. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving på campus.inkrement.no. Campus Inkrement. 2016.
 • Østerlie, Ove. (2016) Vil gi elevene det de har krav på. Campus Inkrement.
 • Østerlie, Ove. (2016) Østerlie på en fredag: "Fra håpefull til håpløs". Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove. (2016) Østerlie på en fredag: "La skole få være skole". Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving – et pilotstudie om effekten av omvendt undervisning på lærerstudenter sin motivasjon i kroppsøvingsundervisningen. Den 14. nordiske lærerutdanningkonferansen . NTNU; Trondheim. 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Løhre, Audhild. (2016) Shooting training for pupils with concentration difficulties; Evaluation of an intervention in school. Health Promotion Research - An International Forum ; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Østerlie, Ove; Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav. (2016) Nyankomne i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold ; 2016-05-26 - 2016-05-27.

2015

 • Østerlie, Ove. (2015) Brenner for kroppsøving. https://frostingen.no/brenner-for-kroppsoving/. Frostingen [Avis]. 2015-12-08.
 • Østerlie, Ove. (2015) Lekser ga elevene større interesse for kroppsøving. Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove. (2015) Omvendt undervisning i kroppsøving på ungdomsskolen. Kroppsøvingskonferansen 2015 . NiH; 2015-06-11 - 2015-06-12.
 • Østerlie, Ove; Kristensen, Geir Olav; Vedul-Kjelsås, Vigdis. (2015) Basis II. I artikkelkompendium K2 GLU 1-7 og 5-10. Akademika forlag. 2015.

2014

 • Østerlie, Ove. (2014) Frafall til oppstandelse. Temakveld idrett og frafall . Frosta idrettsråd; Frostahallen. 2014-11-05 - 2014-11-05.
 • Østerlie, Ove. (2014) "Kompetanse for mangfold" - Kroppsøving og flerkulturalitet, kroppsøving og nyankomne. Faglig foredrag og praktisk arbeid med ansatte i Midtre Gauldal kommune. Samling 1. Kompetanse for mangfold ; 2014-09-25 - 2014-09-25.
 • Østerlie, Ove. (2014) Utfordringer knyttet til kulturforskjeller i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold 2013-2017 . Kompetanse for mangfold, regional gruppe; HiNT, Levanger. 2014-11-27 - 2014-11-27.

2003