Bakgrunn og aktiviteter

Underviser i kroppsøving ved institutt for lærerutdanning.

Forskningsleder for:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2018

2017

2016

 • Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav; Østerlie, Ove. (2016) Nyankomne elever i kroppsøving- inkludering i og via kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingskonferansen 2016 . Norges idrettshøgskole; 2016-06-09 - 2016-06-10.
 • Østerlie, Ove. (2016) Bedre kroppsøving med omvendt undervisning. Campus Inkrement.
 • Østerlie, Ove. (2016) Blog post: Flipped learning in physical education: Why and how?.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped Learning In Physical Education: Why And How?. PHYSICAL EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped learning in Physical Education. 2016 AIESEP International Conference . AIESEP; Laramie, Wyoming. 2016-06-08 - 2016-06-11.
 • Østerlie, Ove. (2016) Flipped teaching in physical education. Cultural and Innovatory Practices in Physical Education in Asia . FIEP Asia; Tpkyo. 2016-02-13 - 2016-02-14.
 • Østerlie, Ove. (2016) Fysiske tester, spøkelser i kroppsøvingsskapet. Trønderavisa.
 • Østerlie, Ove. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving - Foredrag og work-shop. Samling fagnettverkidrettsfag og kroppsøving i Nord og Sør Trøndelag ; Hell. 2016-04-12 - 2016-04-13.
 • Østerlie, Ove. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving på campus.inkrement.no. Campus Inkrement. 2016.
 • Østerlie, Ove. (2016) Vil gi elevene det de har krav på. Campus Inkrement.
 • Østerlie, Ove. (2016) Østerlie på en fredag: "Fra håpefull til håpløs". Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove. (2016) Østerlie på en fredag: "La skole få være skole". Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove; Bjerke, Øyvind. (2016) Omvendt undervisning i kroppsøving – et pilotstudie om effekten av omvendt undervisning på lærerstudenter sin motivasjon i kroppsøvingsundervisningen. Den 14. nordiske lærerutdanningkonferansen . NTNU; Trondheim. 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Østerlie, Ove; Buaas, Ingrid Østgaard; Løhre, Audhild. (2016) Shooting training for pupils with concentration difficulties; Evaluation of an intervention in school. Health Promotion Research - An International Forum ; 2016-09-28 - 2016-09-30.
 • Østerlie, Ove; Elnan, Ingrid; Kristensen, Geir Olav. (2016) Nyankomne i kroppsøvingsfaget. Kompetanse for mangfold ; 2016-05-26 - 2016-05-27.

2015

 • Østerlie, Ove. (2015) Lekser ga elevene større interesse for kroppsøving. Universitetsavisa.
 • Østerlie, Ove. (2015) Omvendt undervisning i kroppsøving på ungdomsskolen. Kroppsøvingskonferansen 2015 . NiH; 2015-06-11 - 2015-06-12.