Bakgrunn og aktiviteter

Dr. philos. ved Universitetet i Trondheim (1982). Forskning: Herpetologi, biogeografi og bevaringsbiologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner