Bakgrunn og aktiviteter

Dr. philos. ved Universitetet i Trondheim (1982). Forskning: Herpetologi, biogeografi og bevaringsbiologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lydersen, Espen; Holtan, Marijanne; Korslund, Lars; Raddum, Gunnar; Dolmen, Dag; Wærvågen, Svein Birger; Fjeld, Eirik. (2020) Water chemistry, zooplankton and benthos in small lakes within the distribution area of the rare European pool frog Pelophylax lessonae (Camerano) in Norway. Vann. vol. 55 (1).
 • Sandvik, Hanno; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Elven, Reidar; Åsen, Per Arvid; Hegre, Hanne; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Solstad, Heidi; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Åström, Sandra Charlotte Helene; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Gammelmo, Øivind; Hatteland, Bjørn Arild; Solheim, Halvor; Nordén, Björn; Sundheim, Leif; Talgø, Venche; Falkenhaug, Tone; Gulliksen, Bjørn; Jelmert, Anders; Oug, Eivind; Sundet, Jan Henry; Forsgren, Elisabet; Finstad, Anders Gravbrøt; Hesthagen, Trygve H.; Nedreaas, Kjell Harald; Wienerroither, Rupert; Husa, Vivian; Fredriksen, Stein; Sjøtun, Kjersti; Steen, Henning; Hansen, Haakon; Hamnes, Inger Sofie; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Ytrehus, Bjørnar; Pedersen, Hans Christian; Swenson, Jon; Syvertsen, Per Ole; Stokke, Bård Gunnar; Gjershaug, Jan Ove; Dolmen, Dag; Kjærstad, Gaute; Johnsen, Stein Ivar; Jensen, Thomas Correll; Hassel, Kristian; Gederaas, Lisbeth. (2020) Alien species in Norway: results from quantitative ecological impact assessments. Ecological Solutions and Evidence. vol. 1.
 • Sandvik, Hanno; Dolmen, Dag; Elven, Reidar; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Hansen, Haakon; Hassel, Kristian; Husa, Vivian; Kjærstad, Gaute; Ødegaard, Frode; Pedersen, Hans Christian; Solheim, Halvor; Stokke, Bård Gunnar; Åsen, Per Arvid; Åström, Sandra; Brandrud, Tor Erik; Elven, Hallvard; Endrestøl, Anders; Finstad, Anders Gravbrøt; Fredriksen, Stein; Gammelmo, Øivind; Gjershaug, Jan Ove; Gulliksen, Bjørn; Hamnes, Inger; Hatteland, Bjørn Arild; Hegre, Hanne; Hesthagen, Trygve; Jelmert, Anders; Jensen, Thomas C; Johnsen, Stein Ivar; Karlsbakk, Egil; Magnusson, Christer; Nedreaas, Kjell; Nordén, Björn; Oug, Eivind; Pedersen, Oddvar; Pedersen, Per Anker; Sjøtun, Kjersti; Skei, Jon Kristian; Solstad, Heidi; Sundheim, Leif; Swenson, Jon E; Syvertsen, Per Ole; Talgø, Venche; Vandvik, Vigdis; Westergaard, Kristine B; Wienerroither, Rupert; Ytrehus, Bjørnar; Hilmo, Olga; Henriksen, Snorre; Gederaas, Lisbeth. (2019) Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. vol. 21 (10).
 • Dolmen, Dag; Pedersen, Jonny. (2018) Coenagrion hastulatum and C. lunulatum – their responses to the liming of acidified lakes and the release of fish. Odonatologica. vol. 47.
 • Dolmen, Dag; Finstad, Anders Gravbrøt; Skei, John K.. (2017) Amphibian recovery after a decrease in acidic precipitation. Ambio. vol. 47 (3).
 • Dolmen, Dag; Seland, Jan. (2016) How fast do amphibians disperse? Introductions, distribution and dispersal of the common frog (Rana temporaria) and the common toad (Bufo bufo) on a coastal island in Central Worway. Fauna Norvegica. vol. 36.
 • Roth, Steffen; Dolmen, Dag; Nes, Kåre; Olsen, Oddvar; Wangen, Gunnar; Scheidt, Ulrich. (2016) Large populations of the common toad Bufo bufo in Norway. Herpetology Notes. vol. 9.
 • Dolmen, Dag. (2014) Hoggormen i Norge - om overdrivelser, nordgrenser og juks. Fauna. vol. 66.
 • Kleiven, Einar; Dolmen, Dag. (2011) Eldre opplysningar om elvemuslingen Margaritifera margaritifera etter Joh. O. Simonnæs. Del 3. Fauna. vol. 65.
 • Dervo, Børre; Skei, Jon Kristian; Berg, Ole Kristian; Kraabøl, Morten; Arnemo, Jon Martin; Dolmen, Dag. (2010) A comparison of external and internal attachments of radio transmitters on adult crested newts Triturus cristatus. Amphibia-Reptilia. vol. 31 (2).
 • Kjærstad, Gaute; Dolmen, Dag; Olsvik, Hans A.; Tilseth, Eva. (2009) The backswimmer Notonecta glauca L. (Hemiptera, Notonectidae) in Central Norway. Norwegian Journal of Entomology. vol. 56 (1).
 • Dolmen, Dag; Skei, Jon Kristian; Blakar, Inggard. (2008) Scandinavian amphibians: their aquatic habitat and tolerance to acidic water - a field study. Fauna Norvegica. vol. 26/27.
 • Dolmen, Dag. (2008) Distribution, habitat ecology and status of the moor frog (Rana arvalis) in Norway. Zeitschrift für Feldherpetologie.
 • Dolmen, Dag; Kleiven, Einar. (2008) Distribution, status and threats of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus) (Bivalvia, Margaritiferidae) in Norway. Fauna Norvegica. vol. 26/27.
 • Dolmen, Dag; Skei, Jon Kristian; Blakar, Inggard. (2008) Scandinavian amphibians: their aquatic habitat and tolerance to acidic water - a field study. Fauna Norvegica. vol. 26/27.
 • Kleiven, Einar; Dolmen, Dag. (2008) Forsuring - en viktig årsak til tilbakegang for elvemuslingen. pH-status : forum for sur nedbør og kalking. vol. 14 (2).
 • Skei, Jon Kristian; Dolmen, Dag. (2006) Effects of pH, aluminium, and soft water on larvae of the amphibians Bufo bufo and Triturus vulgaris. Canadian Journal of Zoology. vol. 84.
 • Skei, Jon Kristian; Dolmen, Dag; Rønning, Lars; Ringsby, Thor Harald. (2006) Habitat use during the aquatic phase of the newts Triturus vulgaris (L.) and T. cristatus (Laurenti) in central Norway: proposition for a conservation and monitoring area. Amphibia-Reptilia. vol. 27.
 • Dolmen, Dag. (2005) The amphibian decline in Norway - reasons and remedy. (Case: acidic precipitation). Russian Journal of Herpetology. vol. 12.
 • Dolmen, Dag. (2005) Sibirgjellesneglen Valvata sibirica funnet på Vikna i Nord-Trøndelag. Fauna. vol. 58.