Søk NTNU

1291614134 Livet på NTNU

Forskning (NTNUs satsingsområder)

Aktuelt

Aktuelt

Nyheter

Styremøtet. Personer rundt et bord på et møterom

Campussamling

Med åtte stemmer for og tre stemmer mot stilte NTNUs styre seg bak beslutningen om å gå videre med campussamlingsprosjektet.
NTNU Nyheter
Bilde av et kjernekraftverk

Kjerneenergi

– Det er liten tvil om at verdenssituasjonen gjør at det er viktig at vi har god kompetans om disse energikildene, sier instituttleder ved Institutt for fysikk, Erik Wahlström.
Nytt forskerteam
Et gammelt bilde av den første kvinnelige kjemistudenten

Kvinnehistorie

NTH hadde en særskilt status og utdanningen ga gode karrieremuligheter. Dette fikk kvinner til å bryte glasstaket tidlig på 1900-tallet og bli kjemi-ingeniører.
Gemini.no

Hydrogen

Hydrogen blir løftet fram som en viktig løsning i overgangen til klimavennlig energi. Men hydrogensatsing i Norge skaper også heftig debatt. Hva er greia med hydrogen?
Gemini.no

Lenker til våre nyhetstjenester og pressekontakter

Nyhetskanaler og pressehjelp: Nyheter fra NTNU | Forskningsnyheter | Ekspertlister | Pressesenter

kindly.ai (jira II-3188)

Campusprosjektet