Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har jobbet som lege ved psykiatrisk klinikk Sykehuset Levanger siden 2009. Nå går jeg ut av den kliniske hverdagen for å jobbe med et forskningsprosjekt.

Mine veiledere i doktorgradsløpet er professor i farmakologi Olav Spigset og dr.med psykiater Anne Engum. 

Vi jobber med en studie hvor vi ønsker å undersøke om medikamenter i gruppen SSRI (selektive seretoninreopptakshemmere, en type antidepressiva), har innvirkning på lipidprofilen til pasienter med bipolar lidelse eller schizofreni.

Det er velkjent at bruk av atypiske antipsykotika har innvirkning på lipidprofil hos samme pasientgruppe. Vi ønsker å undersøke om kombinasjonen med antipsykotika og SSRI påvirker denne effekten.  

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner