Bakgrunn og aktiviteter

Overlege ved klinikk for psykisk helsevern og rus ved sykehuset Levanger og førsteamanuensis ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Underviser i psykiatri ved NTNU LINK

https://www.ntnu.no/blogger/link/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner