Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Annemie Wyckmans er professor ved NTNU og leder for NTNU Smart Sustainable Cities ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design.

Hennes hovedoppgaver er å fremme smarte, bærekraftige byer, gjennom forskning, innovasjon og utdanning. Hun leder flere samarbeidsprosjekt med offentlig og privat sektor i Norge, EU og Kina.

Kompetanse

Annemie er prosjektleder i smartby-fyrtårnprosjektet +CityxChange, programkoordinator i EERA Joint Programme Smart Cities, leder for Horizon Europe Norwegian Urban Partnership og for URBAN-NORWAY-CHINA Innovation Platform on Sustainable Urbanisation. 

Prosjektene som er utviklet av Annemie og hennes team, er basert på eksperter i team-prinsippet: ut av laboratoriet - inn i byen, med åpen innovasjon, eksperimentering og tett samarbeid med privat og offentlig sektor samt innbyggere. 

Bakgrunn

Hun har en mastergrad i «Architectural Engineering» fra det katolske universitetet i Leuven, Belgia. I tillegg har hun en doktorgrad i bygningsteknologi og en postdoktorgrad på læringsmekanismer i miljøvennlig arkitektur fra NTNU.

I 2010 var hun initiativtaker til det internasjonale, tverrfaglige masterprogrammet i bærekraftig arkitektur ved NTNU. Hun ledet også et tverrfaglig Eksperter i Team-emne i bærekraftig arkitektur fra 2006 til 2013. Hun har systematisk brukt treningen som fasilitator i Eksperter i Team til å utvikle og lede samarbeidsprosjekt med offentlig og privat sektor (triple helix).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner