73593666
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg I * 768

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Annemie Wyckmans er prodekan for forskning ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst.

Wyckmans er professor i bærekraftig arkitektur. Hennes hovedoppgaver er å utvikle og fremme forskning innen arkitektur, byplanlegging og kunst på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå (inkludert Kina). Dette gjelder særlig forskning knyttet til Smart Cities.  Hun legger også til rette for samspill mellom forskning, utdanning og industri, og er for tiden hovedveileder for tre PhD-stipendiater og tre postdoktorer.

Kompetanse

Hun jobber hovedsakelig forskning, utvikling og innovasjon innenfor smarte byer og bygder. Målet har vært å fremme betydningen av arkitektonisk utforming av smarte, energieffektive, klimarobuste byer (for eksempel EERA Joint Programme Smart Cities, FP7-finansierte «ZenN Near zero energy neighbourhoods» og RAMSES «Climate change adaptation, mitigation and sustainable development in cities» og IEA SHC Task 51 «Solar energy in urban planning). Hun leder den norske EU-skyggegruppen omkring energieffektive bygninger og smarte byer, og et tilsvarende nettverk på NTNU.

Bakgrunn

Hun har en mastergrad i «Architectural Engineering» fra det katolske universitetet i Leuven, Belgia. I tillegg har hun en doktorgrad i bygningsteknologi og en postdoktorgrad på utdanning i miljøvennlig arkitektur fra NTNU.

I 2010 var hun initiativtaker til det internasjonale, tverrfaglige masterprogrammet i bærekraftig arkitektur ved NTNU. Hun ledet også et tverrfaglig Eksperter i Team-emne i bærekraftig arkitektur fra 2006 til 2013.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie. (2016) MSc programme in Sustainable Architecture at NTNU. 2016. ISBN 9781899895212.
  • Dawson, Richard; Wyckmans, Annemie; Heidrich, Oliver; Köhler, Jonathan; Dobson, Stephen; Feliu, Efren. (2014) Understanding Cities: Advances in Integrated Assessment of Urban Sustainability. 2014. ISBN 978-0-9928437-0-0.
  • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1725-0.
  • Haase, Matthias; Wyckmans, Annemie; Solbraa, Anne. (2011) Energy and Architecture : Improvement of energy performance in existing buildings. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2746-8.

Del av bok/rapport

  • Ahlers, Dirk; Löfström, Erica; Krogstie, John; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur. (2016) Understanding Smart Cities as Social Machines. WWW '16 Companion Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web.