Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Annemie Wyckmans er professor ved NTNU og leder for NTNU Smart Sustainable Cities ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design.

Hennes hovedoppgaver er å fremme smarte, bærekraftige byer, gjennom forskning, innovasjon og utdanning. Hun leder flere samarbeidsprosjekt med offentlig og privat sektor i Norge, EU og Kina.

Kompetanse

Wyckmans er prosjektleder URBAN-EU-CHINA Innovasjonsplattform for bærekraftig byutvikling, programkoordinator EERA Joint Programme Smart Cities (European Energy Research Alliance), prosjektleder i SiNoPSE Sino-Norwegian Partnership for Sustainable Energy, og prosjektleder i PI-SEC Planning Instruments for Smart Energy Communities.

Bakgrunn

Hun har en mastergrad i «Architectural Engineering» fra det katolske universitetet i Leuven, Belgia. I tillegg har hun en doktorgrad i bygningsteknologi og en postdoktorgrad på læringsmekanismer i miljøvennlig arkitektur fra NTNU.

I 2010 var hun initiativtaker til det internasjonale, tverrfaglige masterprogrammet i bærekraftig arkitektur ved NTNU. Hun ledet også et tverrfaglig Eksperter i Team-emne i bærekraftig arkitektur fra 2006 til 2013. Hun har systematisk brukt treningen som fasilitator i Eksperter i Team til å utvikle og lede samarbeidsprosjekt med offentlig og privat sektor (triple helix).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Finocchiaro, Luca; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Wyckmans, Annemie. (2016) MSc programme in Sustainable Architecture at NTNU. 2016. ISBN 9781899895212.
  • Dawson, Richard; Wyckmans, Annemie; Heidrich, Oliver; Köhler, Jonathan; Dobson, Stephen; Feliu, Efren. (2014) Understanding Cities: Advances in Integrated Assessment of Urban Sustainability. 2014. ISBN 978-0-9928437-0-0.
  • Støa, Eli; Larssæther, Stig; Wyckmans, Annemie. (2014) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1725-0.