Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjær, Kari Kirkbakk; Skundberg-Kletthagen, Hege. (2020) Samarbeid med pårørende. Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver.

Rapport/avhandling

  • Aass, Lisbeth Kjelsrud; Moen, Øyfrid Larsen; Schröder, Agneta; Skundberg-Kletthagen, Hege. (2021) Think Family, Work Family! Families living with mental illness. Perspectives of everyday life, family-centered support, and quality of community mental healthcare. 2021. ISBN 978-82-326-6255-5.