Bakgrunn og aktiviteter

Are Oust har sin PhD i Samfunnsøkonomi fra NTNU (2013). PhD hadde navnet "Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo". De fire artiklene i doktorgraden fordelte seg på to artikkler hvor Oust studerte boligbobler, hvordan vi kan gjennkjenne en boligboble og mer spesifikt om det var en boligboble i Oslo og to artikler hvor han så på leiemarkedet og leieprisene i Oslo.

Også etter at han fullført PhD så har Oust sin forskning konsentrert seg om boligmarkedet i Norge. Han har forsket på boligpriser, hvilke faktorer som er viktig/ikke viktige for hva boligkjøpere er villig til å betale for en bolig, verdsettelse av boliger, spørsmål knyttet til boligboble samt spørsmål knyttet til skattlegging og reguleringer av boligmarkedet.

Are Oust er for tiden Førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim og Førsteamanuensis II ved Norges handelshøyskole. Han er kursansvarlig for kurs i Finansiering og investering, Verdsettelse, Personlig økonomi og Skatteplanlegging.

I tillegg til doktorgraden så har Oust også en Master i Regnskap og revisjon fra NHH (2007), en Master i Samfunnsøkonomi fra NHH (2005) og en Siviløkonomigrad fra NHH (2005).

Fagområder

 • Boligøkonomi
 • Finans
 • Investering og finansiering
 • Verdsettelse og skatteplanlegging
 • Personlig økonomi

Veiledning

 • Empirisk finans
 • Verdsettelse

Forskning

 • Boligpriser
 • Boligboble
 • Leiemarkedet
 • Energimerking av bolig
 • Eiendomsøkonomi

Erfaring:

 • Førsteamanuensis NTNU Handelshøyskolen, NTNU, 2013-p.t.
 • Førsteamanuensis II Norges Handelshøyskole, 2014-p.t
 • Styremedlem Strinda eiendom AS, 2015-p.t.
 • Styremedlem Rotvoll Eiendom AS, 2014-p.t.
 • Styremedlem Øvre Rotvoll AS, 2010-p.t.
 • Forfatter og redaktør Oekonimi.no, 2007-p.t.
 • Styreleder Strinda Eiendom AS, 2002-2015
 • Styreleder Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling, 2011-2014
 • Varamedlem, Ranheim Toppfotball, 2011-2012
 • Forskningsstipendiat Steven L. Newman Real Estate Institute, Baruch College, The City University of New York, 2010
 • Trainee Deloitte, 2005-2007

Prosjekter

 • Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo (2008-2013,PhD avsluttet)

 • Økonomisk regulering og styring i endring, Deltaker i underprosjektet Eiendomsmarkedet (2015-p.t.)

 

Utdannelse

 • Ph.D. Samfunnsøkonomi, NTNU 2013
 • Master, Regnskap og revisjon, Norges Handelshøyskole, 2007
 • Master, Samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, 2005
 • Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, 2005
 • Bachelor i Økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen i Trondheim (da TØH), 2003

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Oust, Are. (2017) Seks indikatorer for boligboble. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.

Rapport/avhandling

 • Oust, Are. (2013) Four Essays on Prices of Housing Services: Evidence from Oslo. 2013. ISBN 978-82-471-4675-0.