Ansatte

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Ansatte

Ansattliste

Institutt for klinisk og molekylær medisin

person-portlet

Instituttleder

Torstein Baade Rø
Instituttleder
torstein.ro@ntnu.no
99614025
72574051