Ansatte

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Ansatte

Ansattliste

Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU medisin og helse

Kontakt oss

Kontakt oss

​​​​​​​Magnus Steigedal, Instituttleder IKOM   Magnus Steigedal
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Ledelse

  Om oss

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje


Aktuelt

Administrative tjenester IKOM

Her finner du oss

Her finner du oss

Institutt for klinisk og molekylær medisin har lokaler, laboratorier og kontorer i mange bygg på Campus Øya i Trondheim. Instituttet har arealer i Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, Kvinne-barn-senteret, Forsyningssenteret og Laboratoriesenteret.

Instituttets ledelse og administrative tjenester finner du i Laboratoriesenterets 5. etasje.

​​​​​​