Kunnskap for en bedre verden

Strategier og andre sentrale dokumenter

Kunnskap for en bedre verden

FNs brikker - mini - MENU-ish

Fra visjon til handling

Utforsk NTNUs aktiviteter i lys av FNs 17 bærekraftsmål:

Organisasjon og styring

Organisasjon og styring

Styringsreglement – bestemmelser rundt råd, utvalg, fakultet og institutt.

Delegasjonsreglement – fordeling av myndighet, delegasjoner og fullmakt

Politikk for digitalisering og prosessutvikling (pdf) – følger opp Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren.

Økonomi

Økonomi

Lover, instrukser og reglement for økonomi - bevilgning, regnskap, lønn, innkjøp med mer.

IKT og informasjonssikkerhet

Arkiv

Arkiv