Bakgrunn og aktiviteter

Innhold i stipendiatperioden

Arbeider med emnet polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og skal undersøke langtidseffekter av metformin i svangerskap på senere helsetilstand hos mødre. Helsetilstanden vurderes ut fra blant annet kroppssammensetning, metabolske parametre, hormonell status, lungefunksjon og livskvalitetsmåling. 

Veileder under stipendiatperioden er professor Eszter Vanky og professor Marianne Andersen (Syddansk Universitet, Odense). Samarbeider med PhD-stipendiat Liv Guro Hanem som arbeider med samme tema men med fokus på helsetilstand hos barn av PCOS mødre.

Forskergruppetilhørighet

Kvinnehelse-PCOS

Andre tilknytninger

Er under spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Startet spesialistutdanningen ved Sykehuset Innlandet Lillehammer i 2010. Gruppe 1 tjeneste ved St Olavs Hospital fra 2014.

Utdanning

2008 Cand med Universitetet i Bergen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner