Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i medisinsk mikrobiologi. Smittevernoverlege ved St.Olavs Hospital. Forskningsinteresser: smittevern, infeksjonsepidemiologi, multiresistente bakterier, gruppe B streptokokker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Simonsen, Gunnar Skov; Steinbakk, Martin; Elstrøm, Petter; Larssen, Kjersti Wik; Gran, Frode Width; VESTRHEIM, DIDRIK FRIMANN; Radtke, Andreas; Rønning, Karin; Andersen, Cecilie Torp; Dudman, Susanne Gjeruldsen; Hungnes, Olav. (2013) Human Clinical Isolates. NORM/NORM-VET 2012; Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway.