Bakgrunn og aktiviteter

Forskningskoordinator ved Forskningsgruppe for kreft og palliasjon. Gruppa hører til Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin. Har også en tilsvarende stilling ved Avdeling undervisning og forskning, Kreftklinikken St. Olavs hospital.

Hovedansvarsområder er administrativ prosjektstyring og kommunikasjon.

Har faglig bakgrunn innen historie og medievitenskap, med mastergrad i historie innen temaet moderne norsk kunnskapshistorie. Har tidligere jobbet som oppdragsforsker og journalist.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Helgås, Ragnhild Green. (2010) Kraft og kommunikasjon. Elektronisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251926096.

Rapport/avhandling

  • Helgås, Ragnhild Green; Børresen, Anne Kristine. (2007) Da industrien slo gnister i Verdal - fortellinger om Aker Verdal 1969-1989. 2007.

Andre

  • Helgås, Ragnhild Green; Løhre, Erik Torbjørn; Sand, Kari. (2016) Uhelbredelig kreft - hva er viktig for pasienten?.