Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forskningskoordinator ved Forskningsgruppe for kreft og palliasjon. Gruppa hører til Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin. Jeg har også en tilsvarende stilling ved Avdeling undervisning og forskning, Kreftklinikken St. Olavs hospital.

Mine hovedansvarsområder er administrativ prosjektstyring innen klinisk kreftforskning og kommunikasjon, herunder forskningsetikk, brukermedvirkning, økonomioppfølging og datahåndtering.

Min faglige bakgrunn er innen historie og medievitenskap, og jeg har mastergrad i historie innen temaet moderne norsk kunnskapshistorie. Jeg har tidligere jobbet som oppdragsforsker og journalist.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Helgås, Ragnhild Green. (2019) "Vi må ta vare på nyansene i historiefaget" - En samtale med professor emeritus Ida Bull. Historikeren. vol. 1.
  • Helgås, Ragnhild Green. (2018) Forskning til salgs? Seminar om oppdragsforskning. Historikeren.
  • Helgås, Ragnhild Green; Øverbø, Erlend Tenden. (2017) Palliativ forskning i søkelyset: "7th International Seminar of the PRC and EAPC RN" Oslo 5.-7. oktober 2017. Onkonytt.

Bøker

  • Helgås, Ragnhild Green. (2010) Kraft og kommunikasjon. Elektronisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251926096.

Rapport/avhandling

  • Helgås, Ragnhild Green; Børresen, Anne Kristine. (2007) Da industrien slo gnister i Verdal - fortellinger om Aker Verdal 1969-1989. 2007.

Andre

  • Sand, Kari; Solheim, Tora Skeidsvoll; Thoresen, Lene; Helgås, Ragnhild Green; Løhre, Erik Torbjørn; Balstad, Trude Rakel. (2018) Health care providers’ experiences of positive and negative effects of parenteral nutrition therapy in cancer patients. ESMO 2018 Congress . European Society for Medical Oncology; München. 2018-10-19 - 2018-10-23.
  • Solheim, Tora Skeidsvoll; Vagnildhaug, Ola Magne; Balstad, Trude Rakel; Helgås, Ragnhild Green. (2017) Kakeksi - ufrivillig vekttap som kan behandles?.
  • Helgås, Ragnhild Green; Løhre, Erik Torbjørn; Sand, Kari. (2016) Uhelbredelig kreft - hva er viktig for pasienten?.