Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forskningskoordinator ved Forskningsgruppe for kreft og palliasjon. Gruppa hører til Fagenhet for translasjonell kreftforskning, Institutt for klinisk og molekylær medisin. Jeg har også en tilsvarende stilling ved Avdeling undervisning og forskning, Kreftklinikken St. Olavs hospital. Deler av denne stillingen er tillagt Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge.

Mine hovedansvarsområder er administrativ prosjektstyring innen klinisk kreftforskning og kommunikasjon, herunder forskningsetikk, brukermedvirkning og datahåndtering.

Min faglige bakgrunn er innen historie og medievitenskap, og jeg har mastergrad i historie innen temaet moderne norsk kunnskapshistorie. Jeg har tidligere jobbet som oppdragsforsker og journalist.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Helgås, Ragnhild Green. (2010) Kraft og kommunikasjon. Elektronisk avdeling ved NTH/NTNU 1910-2010. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 9788251926096.

Rapport/avhandling

  • Helgås, Ragnhild Green; Børresen, Anne Kristine. (2007) Da industrien slo gnister i Verdal - fortellinger om Aker Verdal 1969-1989. 2007.