Bakgrunn og aktiviteter

Kari Anne I. Evensen er professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er PhD i klinisk medisin og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF.

Hun er leder av forskningsgruppen NTNU Low Birth Weight Life, som studerer langtidskonsekvenser av å være født med med lav fødselsvekt fra barnealder og opp til voksen alder. Hun er også prosjektleder for FYSIOPRIM i Trondheim, som er et forskningsprogram for fysioterapi i primærhelsetjenesten.

 

Fagfelt/arbeidsområde

  • Prematuritet/lav fødselsvekt
  • Motorikk
  • Tverrfaglig oppfølging
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Barnefysioterapi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner