Bakgrunn og aktiviteter

Hovedfokus for forskning: Smerte og palliasjon ved avansert kreftsykdom, med hovedfokus på genetikk. Lungekreft, med hovedfokus på genetiske risikofaktorer, biomarkører for tidlig deteksjon av sykdom, biomarkører for effekt av behandling og tidlig deteksjon av tilbakefall. Undervisningsområder: Human genetikk

Professor I, medisin (molekylærbiologi)

Hovedfokus for forskning:
Smerte og symptomlindring hos pasienter med avansert kreftsykdom (palliasjon); kohort-baserte studier på genetisk variasjon og respons på opioider, herunder dosebehov, smertelindring, bieffekter, samt genetikk og morfinmetabolisme. Molekylære mekanismer for kreftkakeksi.

Lungekreft; genetiske risikofaktorer for lungekreft, biomarkører for tidlig deteksjon, tumorheterogenitet og biomarkører for prognose og effekt på behandling, biomarkører for tidlig deteksjon av tilbakefall etter kirurgi. Genetikk og nikotinavhengighet.

Har også arbeidet med cellulære mekanismer for DNA reparasjon, genetikk og diabetes (LADA), genetikk og ikke-malign smerte m.m.

Undervisningsområder:
Human genetikk, med spesiell fokus på populasjonsgenetikk, genetikk og sykdom, genkartlegging, genregulering, metoder i genetisk diagnostikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner