Bakgrunn og aktiviteter

Disputerte for graden ph.d mars 2015. Tittel på avhandlingen: Molecular subtypes and survival in a historic cohort of women with breast cancer.

Spesialist i generell kirurgi og bryst-/endokrinkirurgi siden 2009. Overlege ved bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital. For tiden 100 % klinisk stilling i kombinasjon med 20 % førsteamanuensisstilling (undervisningsstilling).

Forskningsfelt: Prognose ved brystkreft. Tilknyttet forskningsgruppa Breast Cancer Subtypes som ledes av professor Anna Bofin og professor Lars Vatten.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner