Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Marstad, Anne. (2002) Cloning, chracterization and initial functionalstudies of novel ret splice variants from human papillary thyroid carsinomas. Universitetet i Bergen. 2002.