Bakgrunn og aktiviteter

Forskning:

Nasjonalt ansvarlig lege i Pregmet 2

PhD student

Forskergruppetilhørighet:

Medlem i gruppen Kvinnehelse -PCOS

Annen tilknytning:

Overlege i gynekologi og obstetrikk. Til daglig ansatt ved fødeavdelingen St. Olavs hospital

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner