Bakgrunn og aktiviteter

Hva gjør jeg

Tester siden

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hellum, Bent Håvard; Spigset, Olav; Nilsen, Odd Georg. (2010) Validation document of analytical assays used in the "Inje cocktail" for phenotyping of CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A. 2010.
  • Hellum, Bent Håvard; Nilsen, Odd Georg. (2010) Bioanalytical method validation for measuring Indinavir in plasma by LCMSMS. 2010.
  • Hellum, Bent Håvard; Nilsen, Odd Georg. (2008) Urters virkning på omsetning av legemidler i kroppen. 2008.
  • Hellum, Bent Håvard; Nilsen, Odd Georg. (2007) DOKTORGRADSAVHANDLING: In vitro interactions between medicinal drugs and herbs on Cytochrome P-450 metabolism and P-glycoprotein transport. 2007. ISBN 978-82-471-5711-4.