Bakgrunn og aktiviteter

Er utdannet bioingeniør ved Trondheim Ingeniørhøgskole. Jeg arbeider med forskningsrelatert elektronmikroskopi. Startet på et prosjekt i 1992 som varte ett år, og ble ansatt i 1995 ved DMF, Morfologi. Arbeider nå med forskjellig type forskning og veiledning av studenter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner