Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for PhD-utdanning og innovasjon ved MH fakultetet

Førsteamanuensis ved IKOM og utdanningskoordinerende overlege, St.Olavs Hospital

Interesser: Undervisning, sårheling, venerologi

Test gjerne dine kunnskaper innen dermatologi og venerologi ved å prøve vårt online spill med FVO/MCQ:

http://saveyourskin.no/no/home.html

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nitteberg, Silje Christine; Pukstad, Brita; Nordbø, Svein Arne. (2016) Mycoplasma genitalium and sexual behaviour: A cross-sectional study of students in Trondheim, Norway. 2016.