Bakgrunn og aktiviteter

Prodekan for PhD-utdanning og innovasjon ved MH fakultetet

Førsteamanuensis ved IKOM og utdanningskoordinerende overlege, St.Olavs Hospital

Interesser: Undervisning, sårheling, venerologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner