Bakgrunn og aktiviteter

2012 - dd: Senioringeniør ved Institutt for Laboratoriemedisin, kvinne- og barnesykdommer (LBK) og kontaktperson for histologilab ved Cellular & Molecular Imaging Core facility (CMIC).

2015 - dd: Instituttgruppeleder for ingeniørene ved LBK og medlem av ledergruppa ved LBK.

2013: Disputerte med avhandlingen: Induction and processing of uracil in the human genome: Molecular regulation of activation-induced cytidine deaminase and uracil-DNA glycosylase.

2004 - 2011: PhD i Molecular medicine ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin (NTNU).

2003 - 2004: Avdelingsingeniør ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin.

1999 - 2002: Sivilingeniør i bioteknologi ved Universitetet i Tromsø med diplomoppgaven: Effects of amino acid substitutions in the Leu272-loop on the cold adapted features of Uracil-DNA N-glycosylase from Atlantic cod (Gadhus morhua).

1998 - 1999: Bioingeniør ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus.

1995 - : Bioingeniør ved Høyskolen i Sør-Trøndelag (HIST)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Torseth, Kathrin. (2013) Induction and processing of uracil in the human genome: Molecular regulation of activation-induced cytidine deaminase and uracil-DNA glycosylase. 2013. ISBN 978-82-471-4370-4.