Bakgrunn og aktiviteter

Leder av instituttets administrasjon.

Sentrale oppgaver:

- personalledelse og personaloppfølging

- økonomistyring

- koordinering av studieadministrasjon, personal og økonomi

- personal- og organisasjonsutvikling ved instituttet