Bakgrunn og aktiviteter

Forskning  Leder forskningsgruppen CAIR som er en tverrfaglig gruppe av forskere ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, og Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU. Vi studerer kliniske, epidemiologiske og virologiske forhold av en rekke luftveisvirus. I fokus er de nye virus humant metapneumovirus og humant bocavirus. Vi gjør også immunologiske undersøkelser av intracellulære og molekylære forhold ved infeksjoner med humant metapneumovirus og andre utvalgte luftveisvirus.

Nåværende ansettelser Professor i pediatri, IKOM, NTNU; Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge.

Utdanning 1987 Cand. med. Københanvs universitet, 1995 Spesialist i Barnesykdommer, 2002 Dr. med. (PhD) NTNU.

Undervsining Generell pediatri, pediatrisk infeksjonsmedisin og immunsvikt, pediatrisk nefrologi og pediatrisk akutt medisin.

Kontakt Henrik Døllner, IKOM, NTNU; Henrik.dollner@ntnu.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner