Bakgrunn og aktiviteter

Forskning  Leder forskningsgruppen CAIR som er en tverrfaglig gruppe av forskere ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, og Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU. Forskningen har 2 hovedformål: 1) å studere årsakene og behandlingen av barns nedre luftveisinfeksjoner, og 2) å studere sammenhengen mellom tidlig alvorlig virusinfeksjon og risiko for astma i barnealderen. 

Nåværende ansettelser Professor i pediatri, IKOM, NTNU; Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge.

Utdanning 1987 Cand. med. Københanvs universitet, 1995 Spesialist i Barnesykdommer, 2002 Dr. med. (PhD) NTNU.

Undervsining Generell pediatri, pediatrisk infeksjonsmedisin og immunsvikt, pediatrisk nefrologi og pediatrisk akutt medisin.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner